Europa versoepelt aanvragen werk- en verblijfsvergunning voor migranten

13/12/11 om 17:44 - Bijgewerkt om 17:44

(Belga) Migranten moeten via één enkele procedure een verblijfs- en werkvergunning kunnen aanvragen. Een goedkeuring van die aanvraag levert hen vergelijkbare rechten op domeinen als sociale zekerheid en pensioen op. Dat staat in een nieuwe Europese richtlijn die het Europees Parlement heeft goedgekeurd en binnen een tweetal jaar in werking treedt.

De richtlijn respecteert de bevoegdheid van de nationale overheden om te beslissen of buitenlandse werknemers al dan niet worden toegelaten. Wel stelt de tekst dat de werk- en verblijfsvergunning via één enkele procedure geregeld moet kunnen worden. Dat moet de administratieve lasten verminderen en legale migratie naar Europa versoepelen. De richtlijn bepaalt voorts dat de buitenlandse werknemers ongeveer dezelfde rechten moeten hebben als de eigen burgers op domeinen als pensioen, sociale zekerheid en toegang tot openbare diensten. Zo wordt het mogelijk dat migranten hun opgebouwde pensioenrechten ontvangen in hun geboorteland om daar hun oude dag door te brengen. Anderzijds zijn wel een aantal beperkingen mogelijk gemaakt. Zo kunnen de lidstaten bijvoorbeeld het recht op sociale zekerheid beperken voor migranten met een contract van minder dan zes maanden. Ook de toegang tot kinderbijslag of sociale woningen kan in bepaalde gevallen ingeperkt worden. De lidstaten hadden eerder al ingestemd met de richtlijn. Na de officiële publicatie van de tekst krijgen de lidstaten twee jaar tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. (MVL)

Onze partners