Europa verplicht landen energieverbruik te minderen

11/09/12 om 13:44 - Bijgewerkt om 13:44

(Belga) De lidstaten van de Europese Unie krijgen voor het eerst bindende maatregelen opgelegd om het energieverbruik terug te schroeven. Het Europees Parlement heeft dinsdag ingestemd met een richtlijn die de consumptie tegen 2020 met 15 tot 17 procent zou moeten verminderen.

In het kader van de strijd tegen klimaatverandering hebben de lidstaten zich tot doel gesteld om het energieverbruik tegen 2020 met 20 procent in te dijken. Het ontbreken van een bindende doelstelling legde echter een hypotheek op die ambitie. In de huidige stand van zaken zou slechts negen procent minder verbruikt worden. De richtlijn over energie-efficiëntie moet Europa weer op het juiste spoor brengen. Meest in het oog springend is de verplichting voor leveranciers om elk jaar 1,5 procent minder energie te verkopen. De regeringen moeten jaarlijks drie procent van de centrale overheidsgebouwen renoveren. Het Europees Parlement zette dinsdag met een ruime meerderheid van 632 tegen 25 stemmen het licht op groen voor een compromis dat vertegenwoordigers van het halfrond in juni met de regeringen bereikten. Ivo Belet (CD&V) wijst erop dat de maatregelen niet alleen de CO2-uitstoot zullen verminderen, maar ook jobs creëren en de energiefactuur van gezinnen en bedrijven doen dalen. Kathleen Van Brempt (sp.a) is ontgoocheld over de wijze waarop de regeringen tijdens de onderhandelingen het ambitieniveau van de richtlijn hebben uitgehold. "Hoewel een stap in de goede richting, blijft de ambitie bescheiden en is het algemene resultaat teleurstellend", klinkt het. De lidstaten krijgen achttien maanden tijd om de richtlijn in nationale wetgeving om te zetten. (JDH)

Onze partners