Europa op zoek naar compromis over strengere kapitaaleisen voor banken

02/05/12 om 15:34 - Bijgewerkt om 15:34

(Belga) De Europese ministers van Financiën zijn woensdag in Brussel op zoek gegaan naar een compromis over strengere kapitaaleisen voor de banksector. De regels moeten een herhaling van de kredietcrisis vermijden.

De ministers moeten het eens raken over de Europese omzetting van de zogenaamde Bazel III-normen. Die normen zijn twee jaar geleden vastgelegd door een expertencomité en moeten ervoor zorgen dat de banken in slechte tijden over sterkere buffers voor slechte tijden beschikken. Basel III bevat strengere eisen inzake eigen kapitaal en liquiditeit. Zo bepaalt het akkoord onder meer dat de banken de verhouding tussen hun eigen vermogen en de andere activa (de zogenaamde core tier 1 ratio) moeten optrekken van de huidige 2 naar 7 procent. Landen als Groot-Brittannië, Zweden en Polen willen echter de vrijheid behouden om de risico's in hun financiële sector te beperken en banken aan strengere eisen te onderwerpen. Voorstanders van maximale harmonisering vrezen dan weer dat te veel nationale manoeuvreerruimte een gelijk speelveld voor het Europese bankwezen verhindert. Het Deense EU-voorzitterschap probeerde een opening te forceren met een voorstel om de lidstaten een marge van drie procent te gunnen, maar vooralsnog is er geen akkoord. Het is niettemin de bedoeling woensdag te landen. De nieuwe normen treden begin volgend jaar immers gefaseerd in werking en eerst moet nog een vergelijk met het Europees Parlement gevonden worden. (RBR)

Onze partners