Europa legt zwaveluitstoot scheepvaart aan banden

11/09/12 om 18:42 - Bijgewerkt om 18:42

(Belga) De uitstoot van zwavel door vrachtschepen wordt vanaf 2015 stevig aan banden gelegd. Voor Vlaanderen is de in het Europees Parlement goedgekeurde amendering van de zwavelrichtlijn goed nieuws. Enerzijds wordt de vervuilende en ongezonde zwavelemissie verminderd, terwijl anderzijds de concurrentiepositie van de havens wordt versterkt omdat het toepassingsgebied van de richtlijn uitgebreid wordt.

De Europese Unie zet met de beslissing niet alleen de internationale regels van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in Europese wetgeving om, ze maakt ze bovendien een pak strenger. Op de Noordzee, het Kanaal en de Oostzee mag de brandstof vanaf 2015 nog hooguit 0,1% zwavel bevatten. In andere wateren wordt dat 0,5% vanaf 2020. Volgens Kathleen Van Brempt (sp.a), die in de milieucommissie van het Parlement zetelt, "was een verstrenging dringend aan de orde". Zwaveldioxide is een bron van zure regen en is mee verantwoordelijk voor de vorming van fijn stof, wat nefast is voor mensen met longziektes als astma. Philippe De Backer (Open Vld) is tevreden dat het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie afgezwakt werd en dat "ook rekening wordt gehouden met de economische en internationale realiteit". Hij vindt het goed dat het Parlement en de lidstaten snel tot een akkoord konden komen, zodat de industrie met de voorbereidingen kan starten om tegen 2015 klaar te zijn. Van Brempt meent dat Vlaanderen "twee keer wint". Door de strengere regels wordt de negatieve impact van de scheepsuitstoot op het Kanaal en op de omgeving rond de havens van Antwerpen, Zeebrugge, Gent en Oostende aan banden gelegd. Bovendien wordt het toepassingsgebied van de zwavelrichtlijn uitgebreid. "De noodzaak om gebruik te maken van de duurdere laagzwavelige brandstoffen wordt zo minder een concurrentienadeel." (Hoberman)

Onze partners