Europa hervormt regels voor subsidiëring diensten algemeen belang

20/12/11 om 15:14 - Bijgewerkt om 15:14

(Belga) De Europese Commissie heeft een herziening van de staatssteunregels voor diensten van algemeen economisch belang goedgekeurd. Zo moeten subsidies voor sociale diensten voortaan niet meer aangemeld worden bij de Europese Commissie. Op sommige andere diensten zal dan weer strenger worden toegezien.

Nationale, regionale en lokale overheden in de lidstaten kunnen financiële compensaties voorzien voor de verlening van zogenaamde diensten van algemeen economisch belang, zoals het waarborgen van openbaar vervoer en postbedeling in afgelegen gebieden, afvalverwerking, water- en energiebevoorrading,... De Commissie moet erop toezien dat die subsidiëring van deze dienstverleners geen concurrentiestoornissen in de hand werkt. Met een herziening van de zes jaar oude regels wil het dagelijks bestuur van de Europese Unie het kader voor de beoordeling van deze subsidies vereenvoudigen. Zo worden alle sociale diensten vrijgesteld van meldingsplicht, ongeacht het bedrag dat wordt gesubsidieerd. Deze diensten moeten voldoen aan "maatschappelijke behoeften wat betreft gezondheidszorg en langdurige zorg, kinderopvang, toegang tot de arbeidsmarkt en herintreding, sociale huisvesting en de zorg voor sociale inclusie van kwetsbare groepen", stelt de Commissie in een mededeling. Tot dusver waren enkel ziekenhuizen en woningcorporaties vrijgesteld. Voor de subsidiëring van alle overige diensten van algemeen economisch belang wordt de drempel van de meldingsplicht dan weer verlaagd van 30 miljoen euro tot 15 miljoen euro per jaar. Compensaties van die omvang wil de Commissie ook grondiger gaan onderzoeken. De Commissie stelt tenslotte ook voor subsidies ten belope van maximaal 500.000 euro over drie jaar sowieso niet als staatssteun te beschouwen. (KAV)

Onze partners