EU-top - Di Rupo wijst op manoeuvreerruimte binnen Europees begrotingskader

15/03/13 om 00:35 - Bijgewerkt om 00:35

(Belga) Premier Elio Di Rupo heeft donderdagavond op de Europese top beklemtoond dat het Europese begrotingskader manoeuvreerruimte biedt. In de aanloop naar de begrotingscontrole in eigen land wees hij erop dat de doelstelling van een deficit van 2,15 procent voor dit jaar is vastgelegd op een moment dat de economische groeiprognoses gunstiger waren dan momenteel het geval is.

Di Rupo beklemtoonde na afloop van de beraadslagingen van de Europese leiders dat geen enkele lidstaat de nood aan een voortzetting van de budgettaire sanering in twijfel trekt. Elke lidstaat wil zijn begroting structureel verbeteren, zo beklemtoonde de premier. Toch ontwaart Di Rupo tegen de achtergrond van de aanslepende economische malaise en de penibele sociale situatie een Europese trendbreuk. Volgens hem hebben de Europese leiders voor de eerste keer met zoveel nadruk de nood aan economische groei in de verf gezet. "Toen ik hier voor het eerst kwam en over economische relance praatte, bekeek men mij alsof ik van een andere planeet kwam", zo stelde de eerste minister tevreden vast. "Het gaat wat traag, maar we zijn op de goede weg". Op vragen over de eventuele gevolgen voor het Belgische begrotingstraject wees Di Rupo erop dat het Europese kader enige manoeuvreerruimte biedt voor landen met een tekort lager dan drie procent. Zo herinnerde hij eraan dat het geplande tekort van 2,15 procent voor dit jaar is vastgelegd op een moment dat er voor België nog 0,7 procent groei was geraamd. Vanaf zaterdag gaan de zes regeringspartijen het budget tegen het licht houden en maatregelen zoeken om het tekort in te dijken. In april moet de regering aan de Europese Commissie meedelen hoe ze de komende jaren het begrotingstraject wil voortzetten. Zoals bekend hecht de Commissie daarbij veel aandacht aan structurele ingrepen. (RBR)

Onze partners