EU-Hof: Vlaams Taaldecreet in strijd met vrij verkeer van werknemers

12/07/12 om 10:59 - Bijgewerkt om 10:59

(Belga) Het Vlaamse Taaldecreet belemmert het vrij verkeer van werknemers binnen de EU door het Nederlands te verplichten voor alle arbeidsdocumenten van bedrijven met exploitatiezetel in Vlaanderen. Bovendien zijn de voorziene sancties zwaarder dan nodig, stelt een advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie donderdag in een niet-bindend advies.

Het Vlaamse Taaldecreet bepaalt dat werkgevers met exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied het Nederlands moeten gebruiken in de sociale betrekkingen met hun werknemers. Doen ze dat niet, dan is de arbeidsovereenkomst nietig, weliswaar zonder nadeel voor de werknemer. Een Nederlands personeelslid van PSA Antwerp hoopte die nietigheid in 2009 te kunnen inroepen, om via het Belgische arbeidsrecht een hogere ontslagvergoeding op te strijken. Hij trok naar de rechter, die de zaak op zijn beurt aankaartte bij het Europees Hof. Advocaat-generaal Jääskinen blijkt in een eerste advies echter niet opgezet met de bewuste passage in het Taaldecreet. Volgens hem belemmert die het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie. De doelstellingen die Vlaanderen aanvoert ter verdediging van de regel - namelijk de bescherming van werknemers, de bescherming van de officiële taal en een doeltreffendheid van controles - overtuigen hem bovendien niet. Zo zouden werknemers net beter beschermd zijn in een taal die ze makkelijk begrijpen en kunnen documenten bij controles net zo goed vertaald worden. De advocaat-generaal erkent wel dat de bescherming van een taal een reden kan zijn om beperkingen in te voeren, maar volgens hem strookt het verplicht gebruik van het Nederlands bij uitoefening van "fundamentele vrijheden" daar niet mee. De advocaat-generaal besluit dus dat andere middelen beter geschikt zouden zijn dan "een zo absolute en algemene taaleis". Bovendien zijn de sancties ook "zwaarder dan noodzakelijk", luidt het nog. Voorlopig gaat het slechts om een advies. De rechters van het hof starten nu hun beraadslaging over het eigenlijke arrest. (KNS)

Onze partners