EU-Commissie vindt belastingkrediet voor investeringen in ARKimedes-fonds "discriminerend"

27/02/12 om 12:45 - Bijgewerkt om 12:45

(Belga) Vlaanderen moet de discriminerende belastingvoordelen die verbonden zijn aan investeringen in de ARKimedesfondsen bijsturen. Dat zegt de Europese Commissie, die een inbreukprocedure is gestart. De twee Vlaamse ARKimedesfondsen ondersteunen private fondsen die willen investeren in beloftevolle kmo's. Particulieren die aandelen van een van beide fondsen kochten, genieten een belastingvoordeel, maar enkel als ze in Vlaanderen wonen. Met die laatste voorwaarde is de Commissie het niet eens.

In Vlaanderen kunnen starters en kmo's die op zoek zijn naar risicokapitaal aankloppen bij officieel erkende private risicokapitaalverschaffers of ARKIV's. Voor elke euro die een ARKIV beslist te investeren, legt de Vlaamse overheid een euro bij. Zo wil Vlaanderen het aanbod aan risicokapitaal voor kmo's verdubbelen. De beschikbare middelen komen uit twee zogenaamde ARKimedesfondsen. Het eerste fonds, dat in 2005 werd opgericht, beschikt over 111,1 miljoen euro. Het tweede werd opgericht in 2010 en heeft 100 miljoen euro beschikbaar. Het eerste fonds haalde in september 2005 110 miljoen euro op bij het publiek via de uitgifte van aandelen en obligaties. Wie aandelen kocht en belastingen betaalt in het Vlaams gewest had recht op een vermindering van de personenbelasting ten belope van 35 procent van de uitgifteprijs van 250 euro per aandeel. Het stoot de Commissie tegen de borst dat dit belastingkrediet enkel weggelegd is voor wie officieel in Vlaanderen woont. Andere Europeanen kunnen er geen gebruik van maken, zelfs niet wanneer ze hier belastingplichtig zijn. Binnen de twee maanden moet Vlaanderen de regeling aanpassen. (OSN)

Onze partners