Eric Van Rompuy: 'N-VA droeg nog geen gram bij aan meer Vlaamse autonomie'

12/07/14 om 09:59 - Bijgewerkt om 09:59

'Op geen enkel moment heeft N-VA een bijdrage geleverd om de dingen te verwezenlijken waarvoor we een kartel hadden gevormd: de splitsing van BHV en een staatshervorming', zegt Eric Van Rompuy.

Eric Van Rompuy: 'N-VA droeg nog geen gram bij aan meer Vlaamse autonomie'

Eric Van Rompuy © Belga

In een interview met De Standaard herhaalt CD&V-parlementslid Eric Van Rompuy dat N-VA in zijn meer dan 10-jarig bestaan nog geen gram heeft bijgedragen aan meer Vlaamse autonomie, een uitspraak die hij vorig jaar ook al deed naar aanleiding van de Vlaamse feestdag.

Van Rompuy neemt het N-VA dan ook kwalijk dat de partij net over die punten waarvoor met CD&V een kartel werd gevormd zo'n tamtam maakt vanuit de oppositie. 'Bij de Gordel van 2012 hoorde ik Bart De Wever (N-VA) en Ben Weyts (N-VA) uitroepen dat de splitsing van BHV een totale mislukking was en de zesde staatshervorming peanuts. Dertig jaar Vlaamse strijd zogezegd weggegooid en regelrecht naar de verarming van Vlaanderen. Ik stel alleen vast dat professor André Decoster van de KU Leuven die verarming tegenspreekt, dat Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) zonet bij zijn toespraak in het Brusselse stadhuis liet verstaan dat het zwaartepunt verschoven is naar de regio's en dat niemand nog met een woord rept over BHV. Omdat we van dat probleem verlost zijn.'

'Non' van CDH ombuigen naar 'Oui'

Van Rompuy, die onlangs van het Vlaamse naar het federale parlement verhuisde, maakt zich daarnaast zorgen over de vorming van een federale regering: 'Als er geen stabiele federale regering met een breed draagvlak komt, dan vrees ik het ergste voor Vlaanderen', aldus de CD&V'er.

Toch denkt Van Rompuy dat alles nog kan. In de politiek is niets onmogelijk, stelt hij, al is een klassieke tripartite zonder N-VA momenteel niet aan de orde. 'Het "non" van CDH moet omgebogen worden naar "oui". Of Open VLD moet duidelijk gemaakt worden dat de ondeelbaarheid van hun programma werkelijk nefast is. Maar momenteel zitten we nog in het stadium van de wederzijdse veto's. Het is trouwens N-VA die begonnen is met de PS uit te sluiten als mogelijke gesprekspartner. Ook de partij van De Wever zal moeten bewegen", stelt Van Rompuy in de krant.

Van Rompuy vindt trouwens dat Bart De Wever niet beseft wat de impact van zijn woorden zijn aan de andere kant van de taalgrens. 'De Wever voerde jarenlang campagne tegen Elio Di Rupo. Herinner u "de verstrikking van Vlaanderen". En de CD&V noemde hij collaborateurs met de Franstaligen, en verraders van de Vlaamse zaak. Die retoriek legde hem duidelijk geen windeieren. Hij won de verkiezingen. Maar woorden blijven bestaan in de politiek', besluit Van Rompuy die er nog aan toevoegt dat als De Wever niet in staat blijkt om begrip op te brengen voor de andere kant van de taalgrens, dan zal dit land nooit goed bestuurd raken. (TE)

Onze partners