Else De Wachter (SP.A) - Burgemeester Kapelle-op-den-Bos

29/02/12 om 04:58 - Bijgewerkt om 04:58

Knack.be trapt de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 af en stelt drie vragen aan elke politicus die de strijd aangaat: Wat is de inzet van de verkiezingen? Wie wint en wie verliest? Wat speelt in uw gemeente?

Wat is de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?

Het zijn lokale verkiezingen. Het is de beoordeling van de inwoners naar hun rechtstreekse en eigen gemeenschap toe en niet de nationaal te interpreteren verkiezingen!

Het gaat over meer dan 600 gemeenten die ook ieder afzonderlijk moeten beoordeeld worden door de mensen die er het dichtst bijstaan. Daarom ben ik ook gestart als nieuwe burgemeester (sinds 1/12/2011) met huisbezoeken om alle inwoners persoonlijk en afzonderlijk te kunnen aanhoren. Tussen de mensen staan en aanspreekbaar zijn is cruciaal.

De Gemeentelijke bestuurskracht beoordelen is ook een inzet. Dit vraagt ook meer en meer inzet, management, aandacht voor de totaliteit van de bevolking, voor de groepen die kansen behoeven, voor het verlenen van bijstand, iedereen laten meetellen!

Wie worden de winnaars, wie de verliezers?

Deze termen zijn zo relatief. Niemand is ooit echt winnaar of verliezer voor altijd en voor wie het vandaag iets minder is, is het morgen misschien wel meer. Veel belangrijker is wel dat alle democratisch verkozen raadsleden proberen samen te werken en ieder van hen zijn inbreng doet in het lokale beleid.

Samenwerking en verstandhouding tussen de lokale mandatarissen- of zij nu winnaars of verliezers zijn- is in het allergrootste belang van alle inwoners. En daartoe moet altijd iedereen een beetje water in de wijn doen.

Wat is van belang in uw gemeente?

Dat wij een krachtig bestuur met de nodige stabiliteit kunnen blijven uitbouwen zodat de belangen van al onze inwoners maximaal kunnen gediend worden.

Een bestuur ook dat - zoals wij het nu deden over een volle periode van zes jaar - een financieel gezonde benadering kan blijven uitwerken. Zonder verdere belastingsverhoging, met een gelijklopend financiële aanslag dus, en waarbij maximaal gebruik gemaakt kan worden van de toelagen en financieringen van de hogere overheden.

Zeer goede samenwerkingsakkoorden met onder andere het Vlaams Gewest, Waterwegen en Zeekanaal, Infrabel, de provincie Vlaams-Brabant zijn voor ons een essentieel uitgangspunt. Dit met als klemtoon het uitbouwen van een goede infrastructuur, het verder vorm geven aan de sociale voorzieningen en dit alles op een ecologisch verantwoorde manier. (SD)

U komt ook op bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 en u wil onze drie vragen ook beantwoorden?

Laat dat weten aan simon.demeulemeester@knack.be.

Onze partners