Elektronische gegevensuitwisseling goed voor burgers, bedrijven en overheid

01/03/12 om 18:25 - Bijgewerkt om 18:25

(Belga) De ministerraad heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat het voor de overheid mogelijk maakt om veel makkelijker elektronische gegevens uit te wisselen en te kruisen. Dat levert voor de burgers en de bedrijven een aantal voordelen op en maakt het voor de overheid eenvoudiger om fiscale en sociale fraude op te sporen.

De federale overheid kan nu ook al een aantal gegevens kruisen, maar onder meer omwille van privacyredenen bleef dat beperkt. Het ontwerp veegt al de bestaande obstakels van tafel en zorgt ervoor dat de gegevens over burgers en bedrijven die nu over de verschillende databanken verspreid zitten aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Ook de databanken van andere overheden en die van bedrijven kunnen worden gekruist, maakten de bevoegde staatssecretarissen Hendrik Bogaert (CD&V, Ambtenarenzaken) en John Crombez (sp.a, Fraudebestrijding) donderdag bekend. Het initiatief biedt een waaier aan perspectieven. Burgers zullen bijvoorbeeld maar één keer meer een bepaald soort informatie moet doorspelen aan de overheid of zullen vooral ingevulde documenten opgestuurd krijgen. Rechten zullen voortaan ook automatisch worden toegekend. Wie de geboorte van een kind meldt via eBirth zal automatisch kindergeld ontvangen zonder daarvoor formulieren te moeten opsturen naar het bijslagfonds en het ziekenfonds. Ook voor bedrijven had Bogaert goed nieuws. Via eDepot wordt het mogelijk een onderneming in drie dagen op te richten. Personeelsadministraties of sociale secretariaten zullen hun databanken rechtstreeks aan die van de overheid kunnen koppelen. Voor de overheid zelf levert alles veel tijdswinst en een grotere efficiëntie op. De Nationale Loterij zal bijvoorbeeld voor zijn online spellen kunnen nagaan of de spelers ook meerderjarig zijn. Het is Fedict, de federale overheidsdienst voor ICT, die alles coördineert. Staatssecretaris Bogaert beklemtoonde dat enkel bevoegde ambtenaren de gevens mogen kruisen en dat dit alles zal verlopen binnen duidelijke richtlijnen die later nog moeten worden bepaald. Elke actie moet een bepaalde finaliteit hebben, luidde het. Voor de strijd tegen de sociale en fiscale fraude betekent het ontwerp ook een flinke vooruitgang, benadrukte Crombez. De bevoegde diensten zullen in de toekomst veel gerichter controles kunnen uitvoeren. "Dit is e-government in de praktijk. Het opent ontelbare mogelijkheden voor een vlottere en snellere service aan onze burgers. Bovendien kost het ons niets, want Fedict kan dit zelf realiseren. Integendeel, het levert extra besparingen op: verschillende databanken moeten niet meer apart beheerd worden en eenvoudigere administratieve procedures kosten ook minder", besluit Hendrik Bogaert. (KAV)

Onze partners