Elektronisch afval: Unizo niet te spreken over eisen Europees parlement

04/10/11 om 18:30 - Bijgewerkt om 18:30

(Belga) Het voorstel van de milieucommissie van het Europees parlement om consumenten toe te laten hun afgedankte elektroapparaten bij een handelszaak in te leveren, stuit op groot verzet bij de ondernemersorganisaties. Unizo heeft het over "een ramp" die onder meer kan leiden tot onhygiënische en/of gevaarlijke situaties in de winkels.

Volgens de huidige wetgeving kan een consument een afgedankt elektronisch toestel inleveren bij een handelaar als hij er een nieuw gelijksoortig toestel aankoopt. Die regeling moet behouden blijven, vindt Unizo. Als de consument toegelaten wordt kleine elektronische apparaten binnen te brengen zonder aankoopverplichting, lopen winkels namelijk "het risico gedegradeerd te worden tot afvalinzamelcentra", vreest Unizo. "Het Europese voorstel verschuift nog maar eens de verantwoordelijkheid van de burger (die zelf correct zou moeten sorteren) naar de ondernemer." Bovendien kan het sorteren, verplaatsen en stockeren van kapotte apparaten in kleinere winkels leiden tot onhygiënische of gevaarlijke toestanden, waarschuwt Unizo. Daarnaast is er ook nog eens het risico op het vrijkomen van schadelijke stoffen. Ook aan de omschrijving van klein elektro schort iets, meent Unizo, want ze is niet strikt gedefinieerd. "In praktijksituaties zal de consument niet nauwgezet nagaan wat de grens is tussen een 'klein' en een 'groot' elektro-apparaat. Het gevolg zal zijn dat de consument zal proberen alle elektro met snoer of batterij te dumpen in zijn buurtwinkel. Vooral buurtsupermarkten en elektrozaken in steden en dorpskernen zullen hiervan de dupe zijn." (GEJ)

Onze partners