"eerste horde relance genomen, belangrijke maatregelen zijn voor sociaal overleg"

18/07/12 om 12:24 - Bijgewerkt om 12:24

(Belga) Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zegt dat de maatregelen die de federale regering aankondigt om de economie aan te zwengelen, maar een eerste stap zijn. Belangrijke maatregelen voor de concurrentiepositie van de bedrijven zijn voor het sociaal overleg in het najaar, zegt VBO-topman Pieter Timmermans.

Maatregelen rond jobs voor kansengroepen, het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling en het verminderen van de administratieve last voor de bedrijven zijn belangrijk, erkent het VBO. Maar de werkgeversorganisatie wil dat er een echt debat komt over de loonkost en over flexibelere werktijden. "De federale regering heeft met deze eerste set van maatregelen de aftrap gegeven voor haar relancestrategie. Belangrijke maatregelen voor de concurrentiepositie van onze ondernemingen ontbreken tot nu toe. Deze zullen moeten worden uitgewerkt in het kader van het sociaal overleg in de tweede helft van dit jaar", zegt Timmermans (foto). Het VBO schuift drie prioriteiten voor de bedrijven naar voor: het verminderen van de loonkosthandicap, een flexibilisering van de 38-urenwerkweek en rechtszekerheid voor de bedrijven. "Men moet goed beseffen dat relance uiteindelijk niet zomaar uit de lucht komt vallen, maar dat dit het resultaat is van gezonde overheidsfinanciën met respect voor het afgesproken begrotingstraject enerzijds en gezonde bedrijven die in een rechtszeker kader toegevoegde waarde creëren en internationaal marktaandelen winnen anderzijds", zegt Timmermans. (DTM)

Onze partners