Eerste dode bruinvis van 2012 aangespoeld

27/02/12 om 12:55 - Bijgewerkt om 12:55

(Belga) Op het strand van De Haan-Wenduine is zondag de eerste dode bruinvis van 2012 aangespoeld. Dat meldt natuurbericht.be. Op basis van verwondingen aan de staartvin, beide borstvinnen, rugvin en aan de snuit, blijkt de kleine walvisachtige gestorven te zijn door verstrikking in een visnet.

Vanaf februari tot juni komen bruinvissen talrijk voor aan de kust, op zoek naar voedsel. Net in die periode vangen strandvissers tong en pladijs, vissoorten op zoek naar paaiplaatsen in de ondiepe wateren van de Zuidelijke Noordzee. De discussie rond het gebruik van kieuw- en warrelnetten in de recreatieve strandvisserij sleept al een tijd aan. Boven de laagwaterlijn, op het stuk dat bij eb droogvalt, kan het gebruik van enkelwandige kieuw- en warrelnetten in een aantal kustgemeenten. Bruinvissen zijn beschermd door zowel regionale, federale als internationale wetgeving. Volgens de Europese Habitatrichtlijn geniet de bruinvis het strengste beschermingsregime. In 2008 al werd België op de vingers getikt door de toenmalige Europees Commissaris van Leefmilieu. "De federale overheid heeft haar verantwoordelijkheid genomen door het gebruik van warrel- en kieuwnetten op zee bij recreatieve visserij te verbieden", aldus Nathalie De Snijder (Natuurpunt). "We roepen de Vlaamse en gemeentelijke overheden op om het gebruik van dergelijke netten voor recreatieve strandvisserij dringend te verbieden. Het is ongehoord dat er elk jaar bruinvissen sterven bij de uitoefening van een lucratieve hobby van enkele honderden strandvissers." In 2011 werden nog nooit zoveel (116) dode bruinvissen geregistreerd langsheen de kust, een deel daarvan verstrikte in netten. (OSN)

Onze partners