Eenvoudiger boetesysteem voor sluikstorten en andere kleine milieudelicten

06/07/12 om 15:45 - Bijgewerkt om 15:45

(Belga) Er komt een sneller en eenvoudiger boetesysteem voor sluikstorten en andere "kleine" milieudelicten. Betrapte overtreders zullen een boete tot 2.000 euro in de bus krijgen, die ze binnen de drie maanden moeten betalen. Het nieuwe systeem moet het voor de Vlaamse overheid mogelijk maken om meer mensen in te zetten op de handhaving van zware milieumisdrijven.

Sinds eind 2009 kan de Vlaamse milieuadministratie vaker milieumisdrijven administratief beboeten, in plaats van via de doorgaans lange gerechtelijke weg. Een groot aandeel van de boetedossiers slaat echter op kleinere delicten, zoals sluikstorten, afval verbranden of vissen zonder vergunning. Voor die kleinere dossiers blijkt de bestaande procedure te log te zijn. Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) heeft daarom voor de kleinere delicten waarvan de dader ontegensprekelijk bekend is een verkorte procedure uitgewerkt. De dader zal nu een brief met voorstel tot betaling krijgen. Het bedrag van de boete wordt geval per geval bepaald aan de hand van een reeks objectieve criteria. Ter illustratie: bij de sluikstortdossiers varieert het bedrag naargelang de aard en de hoeveelheid van het afval. Als een overtreder het achtergelaten afval opruimt of opruimingskosten betaalt, moet hij minder boete betalen.De maximumboete bedraagt 2.000 euro. Voor zwaardere misdrijven, zoals het storten of lozen van gevaarlijk afval, blijft de bestaande procedure bestaan. (KAV)

Onze partners