Een nieuwe burgerdienst voor de jeugd

17/01/12 om 15:26 - Bijgewerkt om 15:25

En waarom niet een jaartje 'samenlevingsdienst' tussen studie en werk, als een nieuw soort burgerdienst? Binnenkort start een proefproject.

Tot 15 februari kunnen twintig jongeren van 18 tot 25 jaar zich bij de vzw Platform Jongeren voor de Samenleving inschrijven voor een 'samenlevingsdienst'. Deelnemende jongeren engageren zich ertoe om van begin maart tot eind augustus voltijds in dienst te treden bij een goed doel. Daarvoor ontvangen ze van de vzw een vergoeding van 200 euro per maand, plus maximaal 100 euro voor verplaatsingskosten. 'We verhelen het niet: met dit pilotproject proberen we de politiek warm te maken voor het concept samenlevingsdienst. Dit is openlijk lobbyen', zegt coördinator Stefan De Ferm.

De vzw Platform Jongeren voor de Samenleving is een verbond van verenigingen uit de sociale sector. De vzw werd opgericht omdat men ervoer dat jongeren zeer graag willen bijdragen aan de opbouw van een betere samenleving, maar dat het hen in de praktijk niet makkelijk gemaakt wordt. De Ferm: 'Er bestaat een groep jongeren die veel zou kunnen halen uit een soort sabbatjaar tussen studeren en werken, waarin ze zichzelf kunnen leren kennen en zich tegelijk ten dienste kunnen stellen van de samenleving. Het vrijwilligersstatuut volstaat daarvoor niet. Wij pleiten voor een wettelijk kader dat jeugdig engagement echte kansen geeft. Jongeren moeten ook in deze sociale levensfase de nodige middelen krijgen om in hun basisbehoeften te voorzien en het kan tegelijk niet de bedoeling zijn dat wie zich inzet voor het algemeen welzijn, daarom bepaalde rechten of voordelen verliest.' De vzw wil dat jongeren in samenlevingsdienst blijvend in aanmerking komen voor kinderbijslag, dat die periode telt voor hun pensioenopbouw en in de wachttijd voor een uitkering.

Bij de Vlaamse politiek is de reactie op het lobbywerk van het Platform vooralsnog lauw. In Franstalig België, waar de vzw vorig jaar een gelijkaardig proefproject lanceerde, is dat anders. Zwaargewichten als André Flahaut (PS) en Waals minister van Milieu Philippe Henry (Ecolo) hebben zich expliciet uitgesproken pro samenlevingsdienst. 'De vzw ontving een werkingssubsidie van Pascal Smet (SP.A) en we hebben weet van enkele individuele Vlaamse politici die het idee niet ongenegen zijn, al trad nog niemand openlijk naar voren als pleitbezorger', zegt De Ferm. 'Het is nochtans een concept waarbij er alleen winnaars zijn. Het biedt jongeren de mogelijkheid om zich nuttig te maken, om bij te dragen aan de opbouw van een betere samenleving. Ze ontwikkelen zich persoonlijk, zowel qua competenties als qua maatschappelijke betrokkenheid. Én er is een ruime interesse in de sociale sector. Het enige wat nog ontbreekt, is een wet die deze samenlevingsdienst omkadert.' (JVB)

Lees meer over:

Onze partners