Een kind blijft voor MR een kind

02/10/12 om 14:14 - Bijgewerkt om 14:14

(Belga) Na de PS en het cdH kant ook Ecolo zich tegen een debat over de degressiviteit van de kinderbijslag. "Het gaat om angstaanjagende voorstellen", richt covoorzitster Emily Hoyos haar pijlen op Brussels MR-fractieleider Vincent De Wolf. Diens voorzitter Charles Michel zegt dat zijn partij tegen zo'n degressiviteit is en hekelt dat men De Wolf woorden in de mond probeert te leggen.

"De voorbije 48 uren zijn we getuige van een belachelijk opbod. Na de maoïstische uitlatingen van Brussels burgemeester Freddy Thielemans, bewijst Vincent De Wolf dat hij totaal niets afweet van de realiteit die de vele grote gezinnen meemaken. Het volstaat daarbij te denken aan de nieuw samengestelde gezinnen", reageert Hoyos. Om de levensduurte voor die families op te vangen, is de groene voorzitster veeleer voorstander van steunmaatregelen in plaats van de "angstaanjagende voorstellen" die de voorbije uren de wereld werden ingestuurd. "Er is nood aan crèches, onthaalmoeders, woningen, steun aan ouderen, een echt zinvol beleid", luidt het. Ondertussen stuurde MR-voorzitter Charles Michel een precisering de wereld in. "Voor de MR is een kind gelijk aan een kind. We verzetten ons tegen elke degressiviteit van de kinderbijslag. De keuze voor een kind is een onvervreemdbaar recht", aldus Michel. Hij "veroordeelt de oneerlijkheid van sommigen die de woorden van Vincent De Wolf proberen om te draaien". (KAV)

Onze partners