Eén gezin op vier dat kinderbijslag krijgt, komt moeilijk rond

25/05/16 om 09:23 - Bijgewerkt om 09:27

Uit een onderzoek van Famifed (het federaal agentschap voor de kinderbijslag) blijkt dat 23 procent van de gezinnen die kinderbijslag uitbetaald kregen, moeilijk kan rondkomen met het beschikbare gezinsinkomen. Ongeveer de helft beschikt niet over de mogelijkheid om een onverwachte uitgave van 900 euro te doen.

Eén gezin op vier dat kinderbijslag krijgt, komt moeilijk rond

© iStock

Aangezien de kinderbijslag voor een gezin op maandelijkse basis al snel honderden euro kan bedragen, betekent dit voor een groot aantal gezinnen een fundamenteel onderdeel van het gezinsbudget. Ongeveer 1 op de 4 gezinnen die in de zomer van 2014 de kinderbijslag betaald kregen door Famifed geven aan "moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen" met het totale beschikbare gezinsinkomen.

Ongeveer 3 op de 4 gezinnen geven aan dat ze het kindergeld meestal besteden aan algemene huishoudkosten zoals de woning, voeding en kledij. Andere veelgenoemde uitgaveposten zijn schoolkosten, dokterskosten en zakgeld voor de kinderen. Slechts een kleine minderheid van de gezinnen, vooral die met de hoogste inkomens, geeft aan dat ze van de kinderbijslag kunnen sparen.

"Gegeven het belang van de kinderbijslag in het gezinsinkomen en de manier waarop het wordt besteed, is het vandaag een belangrijk instrument in de verbetering van de levenskwaliteit en bijgevolg ook de kansen van de jongste generatie", besluit het rapport. "Bovendien heeft de kinderbijslag een stabiliserend effect op de economie." (Belga/NSK)

Onze partners