Vrije Tribune
Vrije Tribune
Hier geven we een forum aan columnisten en gastbloggers
Opinie

20/02/14 om 14:40 - Bijgewerkt om 14:40

Een beperking mag geen handicap zijn

De vooruitgang die wij willen voor Vlaanderen is ook een vooruitgang op sociaal gebied, voor alle Vlamingen, met of zonder beperking, aldus N-VA.

Afgelopen maandag stelde de N-VA in het Vlaams Parlement aan een geïnteresseerd en enthousiast publiek van personen met én zonder beperking haar nieuwe brochure 'Een beperking mag geen handicap zijn' voor. In deze brochure formuleert de partij haar voorstellen voor een toekomstbeleid rond personen met een beperking. Het was een verfrissend inhoudelijke avond in tijden van politieke hoogspanning. Het is, denken wij, de plicht van politici en partijen om een visie op de toekomst te ontwikkelen, en de waan van de dag te overstijgen.

In de afgelopen decennia werd er al heel wat vooruitgang geboekt voor personen met een beperking, rond verzorging, ondersteuning en toegankelijkheid. Maar ook in de manier waarop we naar personen met een handicap kijken. Ook de huidige Vlaamse regering maakte van deze doelgroep een prioriteit. Er werd - in tijden van besparingen - geïnvesteerd in het oplossen van zorgvragen en het creëren van plaatsen in de verschillende zorgvormen. We maakten samen met onze partners werk van een fundamentele omschakeling in de manier waarop het beleid rond personen met een beperking wordt georganiseerd. De personen zelf en niet meer de structuren zullen centraal staan.

Maar ondanks dit alles weegt een beperking in Vlaanderen nog altijd zwaar, te zwaar. Er zijn ingewikkelde en lange administratieve procedures, werk vinden is moeilijk, de toegankelijkheid van de publieke ruimte is nog te vaak te problematisch, en er zijn natuurlijk de wachtlijsten die ondanks tastbare investeringen en inspanningen nog steeds bestaan.

Veel heeft te maken met de versnippering van bevoegdheden rond dit thema over de verschillende federale en Vlaamse overheidsdiensten, ook na de zesde staatshervorming. Daarom pleit de N-VA voor de overdracht van alle beleidsinstrumenten naar de Vlaamse Gemeenschap om een coherent en efficiënt beleid mogelijk te maken.

Delen

De N-VA is niet de partij waarvoor men ons soms wil verslijten.

Helga Stevens en Lies Jans (N-VA)

De N-VA wil naar een situatie waarin de persoon met een beperking zelf - of de familie - kan beslissen hoe hij zijn leven wil inrichten en organiseren, welke ondersteuning hij wil en op welk moment. Daarom moet zorg en ondersteuning meer vraag-gestuurd zijn. Het is ook essentieel dat personen met een beperking de kans krijgen om een individueel ondersteuningsplan op te stellen. Dat plan geeft duidelijk aan welke ondersteuning gewenst is, wanneer en in welke mate. Een dergelijk plan houdt rekening met de specifieke situatie en context en bepaalt hoe de zorg en ondersteuning wordt geregeld.

De flexibiliteit van de ondersteuning en zorg is belangrijk, hokjes-denken is uit den boze. Personen met een beperking moeten ook terecht kunnen in voorzieningen die niet specifiek voor hen zijn, ook dat is inclusiviteit. Zo wordt er maximaal ingespeeld op de ondersteuningsnoden van de personen met een beperking.

De voorstellen van de N-VA zijn trouwens niet in strijd met het decreet rond de persoonsvolgende financiering dat nu op tafel ligt. Onze langetermijnvisie bouwt er gewoon verder op. Het decreet betekent een ommeslag, een verschuiving van de focus van structuren naar de personen met een beperking zelf. Daar staan we volledig achter. In onze plannen wordt die logica verder uitgebouwd.

Uiteraard heeft de N-VA ook berekeningen gemaakt, simulaties van wat onze voorstellen extra zouden kosten. Het voorspelbare antwoord is natuurlijk: heel veel geld. Indien we dit morgen allemaal in één beweging willen realiseren, dan kost dat iets tussen 900 miljoen euro en 1,8 miljard euro. Dat is uiteraard niet haalbaar. De budgettaire ruimte in Vlaanderen zal de komende jaren, omwille van de financiële crisis en de gevolgen van de zesde staatshervorming, zeer beperkt zijn. Daarom zullen we stap voor stap moeten gaan, maar vastberaden, om personen met een handicap de zorg en autonomie te geven waar ze recht op hebben.

De N-VA is niet de partij waarvoor men ons soms wil verslijten. We zijn niet de partij voor de 'happy few'. De vooruitgang die wij willen voor Vlaanderen is ook een vooruitgang op sociaal gebied, voor alle Vlamingen, met of zonder beperking.

Helga Stevens en Lies Jans (N-VA)

Lees meer over:

Onze partners