Edwin Somers (SP.A) - Schepen Wijnegem

17/02/12 om 12:39 - Bijgewerkt om 12:39

Knack.be trapt de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 af en stelt drie vragen aan elke politicus die de strijd aangaat: Wat is de inzet van de verkiezingen? Wie wint en wie verliest? Wat speelt in uw gemeente?

Wat is voor u de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?

Als SP.A opnieuw deel uitmaken van een bestuursmeerderheid en het werk van de laatste 6 jaar voortzetten en afmaken. Belangrijke dossiers in mijn handen als schepen voor het openbaar domein en voor wonen om verder af te werken zijn:

Twee sociale bouwprojecten, samen goed voor bijna 350 nieuwe sociale huur- en koopwoningen, bescheiden en middelgrote woningen: een project van 55 sociale koopwoningen staat op de subsidielijst van het gewest voor 2012 en zal eind 2012 aangevat worden en de afwerking is voorzien voor 2014 - een project van bijna 300 woningen zit in de laatste planningsfase en kan in 2013 op de subsidielijst komen voor een eerste fase van een 60-tal wooneenheden.

Het restauratiedossier van de 16e eeuwse Vlemincktoren ligt momenteel voor goedkeuring bij het Vlaams gewest en kan normaliter op de subsidielijst van 2013 worden geplaatst. Bij definitieve goedkeuring kunnen de eerste bewarende werken in najaar 2012 gestart worden en kan de volledige restauratie afgeleverd worden in 2014.

Het masterplan voor het dorpscentrum wordt afgewerkt voor de zomer 2012, maar de realisatie van de werken is voorzien in fasen vanaf 2013. Dit masterplan voorziet in een volledige hertekening van het centrum (Marktplein en Turnhoutsebaan).

Voor het gemeentelijk park is een nieuw landschapsbeheersplan in de maak, rond tegen zomer 2012. De concrete realisatie daarvan is in fasen voorzien vanaf het najaar 2012 tot 2015.

Er is een herbestemmingsplan in de maak voor de Fortvlakte, in die zin dat de huidige bestemming van agrarisch gebied wordt gewijzigd in natuurgebied. De procedure hiervoor loopt over de huidige legislatuur heen.

Andere belangrijke dossiers voor de komende jaren zijn de volledige vernieuwing van de infrastructuur van het gemeentelijk basisonderwijs en van de muziekacademie, een project met grote impact op de dorpskern en op de veiligheid in de schoolomgeving. Daarnaast is er nog de herprofilering van het openbaar domein ten noorden van de Turnhoutsebaan.

Wie worden de winnaars, wie de verliezers?

Wie winnaars en verliezers worden bij de komende verkiezingen is nog moeilijk te voorspellen en hangt samen met de geloofwaardigheid die de nationale coalitie nog kan verwerven in de loop van dit voorjaar. Als de geloofwaardigheid van N-VA een deuk krijgt dan zal de verwachte boom van die partij in de gemeenten ook een deuk krijgen.

Wat is van belang in uw gemeente?

In elk geval verwachten wij hier een intrede van N-VA in de gemeenteraad ten nadele van het Vlaams Belang en een implosie van de groene lijst Durf. De drie klassieke partijen blijven wellicht op hun huidig peil qua zetels. Onbekende factor is de stijging van het aantal zetels van 19 naar 21. De hoop is dat opnieuw een coalitie kan gevormd worden met een beperkt aantal partijen om de werkbaarheid te waarborgen. (SD)

U komt ook op bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 en u wil onze drie vragen ook beantwoorden?

Laat dat weten aan simon.demeulemeester@knack.be.

Onze partners