Dutroux - Geen prejudiciële vraag over inzagerecht slachtoffers

18/02/13 om 15:44 - Bijgewerkt om 15:44

(Belga) De Brusselse strafuitvoeringsrechtbank heeft de aanvraag van Marc Dutroux om onder elektronisch toezicht geplaatst te worden, afgewezen maar heeft ook geweigerd om een prejudiciële vraag te stellen.

Jean Lambrecks, de vader van de vermoorde Eefje, en zijn zoon Leendert hadden gevraagd om een dergelijke vraag te stellen omdat zij geen inzage kregen in het dossier dat aan de strafuitvoeringsrechtbank werd voorgelegd, wat een inbreuk zou zijn op het gelijkheidsbeginsel. De slachtoffers hadden ook aan de rechtbank gevraagd om het dossier te mogen inkijken. "De strafuitvoeringsrechtbank kon op die vraag eenvoudigweg niet ingaan omdat de wet die mogelijkheid niet voorziet", zegt meester Luc Delbrouck, advocaat van Leendert Lambrecks. "De rechtbank heeft echter geoordeeld dat het haar niet tegenhield om de slachtoffers, binnen bepaalde perken, te informeren over de inhoud van het dossier, wat ze ook gedaan heeft."Net omdat ze de slachtoffers informeerde, oordeelde de rechtbank dat die in staat waren gesteld om een onderbouwd advies uit te brengen over de reclasseringsplannen van Dutroux. Daarenboven was de strafuitvoeringsrechtbank van mening dat ze het antwoord op de prejudiciële vraag niet nodig had om over de aanvraag van Dutroux te oordelen, reden waarom ze besliste die niet te stellen."Ook zonder de prejudiciële vraag hadden we van de rechtbank de informatie gekregen die we nodig hadden", gaat meester Delbrouck verder. "Dat er geen prejudiciële vraag komt, is dus minder erg, zeker nu de aanvraag van meneer Dutroux volledig is afgewezen." (DLA)

Onze partners