Drie keer meer meemoeders in Vlaanderen dan in Wallonië

29/01/16 om 14:15 - Bijgewerkt om 14:15

Bron: Belga

(Belga) Sinds de wet op het meemoederschap een jaar geleden in voege trad zijn er 1.478 kinderen in ons land met twee moeders. In Vlaanderen zijn er drie keer meer meemoeders dan in Wallonië en tot 5 keer meer gehuwde meemoeders. Dat blijkt uit de cijfers die de FOD Justitie heeft bekendgemaakt op basis van het rijksregister. De federale overheidsdienst heeft niet meteen een verklaring voor de "opvallende regionale verschillen".

De wet waarbij meemoeders een afstammingsband met hun kind creëren zonder beroep te moeten doen op adoptie is een jaar oud. 267 kinderen die binnen het huwelijk geboren werden na 1 januari 2015 kregen automatisch een afstammingsband met de meemoeder. Kinderen geboren buiten het huwelijk kunnen erkend worden door de meemoeder: 125 kinderen zijn erkend in de geboorteakte op het moment van de aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand en 1.054 kinderen zijn erkend na opmaak van de geboorteakte of voor de geboorte. Kinderen geboren vóór 1 januari 2015 kunnen erkend worden door de meemoeder. Dat geldt zowel voor gehuwde als voor niet-gehuwde meemoeders. De wet van 8 mei 2014 voorzag in een overgangsregeling waarbij meemoeders reeds geboren kinderen, van wie de afstamming nog niet vaststond via adoptie, konden erkennen. Heel wat meemoeders lijken in 2015 gebruik te hebben gemaakt van die overgangsregeling. Bij 41 kinderen werd de afstamming gerechtelijk vastgesteld. Die vaststelling heeft zowel betrekking op de afstamming van meemoederszijde als van moederszijde. De cijfers maken geen onderscheid tussen de twee afstammingsbanden. (Belga)

Onze partners