Dossier-Vangheluwe is verjaard

04/04/11 om 14:53 - Bijgewerkt om 14:53

Het onderzoek naar zedenfeiten door ex-bisschop Roger Vangheluwe wordt 'zeer binnenkort' formeel afgesloten. In het dossier zitten 'geen feiten die niet verjaard zijn', aldus de Brugse procureur Jean-Marie Berkvens.

Dossier-Vangheluwe is verjaard

© Belga

Het Brugse parket is rond met het onderzoek naar zedenfeiten door ex-bisschop Roger Vangheluwe. De Brugse procureur Jean-Marie Berkvens zal het dossier over enkele weken formeel afsluiten. Een kopie gaat dan naar federaal procureur Johan Delmulle, die sinds een maand ook belast is met de coördinatie van de misbruikdossiers in het kader van de Operatie Kelk. Berkvens zal met Delmulle ook overleggen over de communicatie over het dossier-Vangheluwe, maar bevestigt dat het geen feiten bevat die niet verjaard zijn. Er komt dus geen vervolging voor de rechtbank.

Na het ontslag van Vangheluwe als bisschop van Brugge op 22 april vorig jaar gaf procureur Berkvens de opdracht voor een opsporingsonderzoek. Daarbij werd niet alleen gekeken naar de rechtstreekse aanleiding van het ontslag, namelijk het jarenlange seksueel misbruik van een neef door Vangheluwe. Het Brugse parket had ook oog voor mogelijke andere slachtoffers, de mate waarin kardinaal Godfried Danneels op voorhand op de hoogte was van de feiten en ten slotte voor de manier waarop Vangheluwe in het verleden was omgegaan met klachten over zedenfeiten door priesters en andere religieuzen in zijn bisdom.

Operatie Kelk, in juni 2010 ingeleid door de Brusselse onderzoeksrechter Wim De Troy met inbeslagnames van misbruikdossiers bij de commissie-Adriaenssens en bij het bisdom Mechelen, doorkruiste het Brugse onderzoek. De focus ervan werd bemoeilijkt door de afwezigheid van enige communicatie tussen het Brusselse en het Brugse parket. Een klacht met burgerlijke partijstelling in het dossier-Vangheluwe, die vervolgens door advocaat Walter Van Steenbrugge werd ingeleid bij het Brusselse parket, droeg evenmin bij tot grote helderheid. Die gang van zaken zette het Brugse parket ertoe aan zich in zijn onderzoek nog alleen te richten op de zedenfeiten door Vangheluwe en niet langer aandacht te hebben voor elementen die mogelijk verband houden met schuldig verzuim door Danneels en de ex-bisschop.

Door de zogenaamde federalisering van de Operatie Kelk zijn intussen op dat vlak sinds een maand eindelijk knopen doorgehakt. Federaal procureur Delmulle coördineert alle misbruikdossiers (sinds juni vorig jaar kreeg hij ook al meer dan 160 nieuwe klachten van slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk). De feiten zelf worden onderzocht door de lokale parketten. De vorige week door de regering herbenoemde onderzoeksrechter De Troy concentreert zich op het schuldig verzuim door de kerkelijke hiërarchie in al die dossiers.

Als de Brugse procureur Berkvens het dossier-Vangheluwe zeer binnenkort formeel afsluit, dan zal hij daarom in overeenstemming met die nieuwe afspraken een kopie aan zijn federale collega bezorgen. Of er in het dossier van de Brugse ex-bisschop overigens ook sprake is van andere slachtoffers, wil Berkvens op dit ogenblik bevestigen noch ontkennen. 'Ik kan voorlopig alleen zeggen dat het dossier geen feiten bevat die niet verjaard zijn.'

Nog in verband met de Operatie Kelk ten slotte spreekt het Hof van Cassatie zich deze week uit over het beroep dat het aartsbisdom Mechelen en kardinaal Danneels hebben ingesteld tegen de inbeslagnames in Mechelen. Eind vorig jaar verklaarde de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling de inbeslagnames niet nietig, maar wél die bij de commissie-Adriaenssens. De 475 dossiers die bij deze commissie aankwamen, worden inmiddels terugbezorgd aan de slachtoffers. Vorige week deed het parket een algemene oproep om in 25 gevallen alsnog een klacht in te dienen.


Patrick Martens

Lees meer over:

Onze partners