Door e-government moeten burgers maar 1 keer informatie geven aan administratie

29/01/13 om 15:36 - Bijgewerkt om 15:36

(Belga) Meer diensten aan de burgers en bedrijven bieden, terwijl ze daar zelf minder inspanningen moeten voor doen. Dat is het doel van het samenwerkingsakkoord over e-government dat plechtig en elektronisch is ondertekend op het staatssecretariaat van Hendrik Bogaert (CD&V), bevoegd voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten. Namens de andere overheden waren Karl-Heinz Lambertz (SP), minister-president van de Duitstalige Gemeenschap, en Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Informaticabeleid, aanwezig.

Concreet zullen de computers van de overheidsdiensten voortaan burgers automatisch hun rechten toekennen, informatie geven en verzamelen en beslissingen meedelen.Het betekent ook dat burgers voortaan maar één keer hun gegevens moeten doorspelen aan een administratie. "Gegeven is gegeven" is het principe. Daarnaast zullen de overheden hun beste ideeën, realisaties en informatie over e-government delen met de andere partijen. Toch blijft elke partij volledig verantwoordelijk voor zijn eigen e-governmentbeleid.De verschillende excellenties plaatsten dinsdag hun elektronische handtekening onder het samenwerkingsakkoord. "Een nationale primeur", zei Brigitte Grouwels. "Voor het eerst zetten 10 ministers en staatssecretarissen hun "elektronische" handtekening onder eenzelfde officieel document". Volgens Karl-Heinz Lambertz wordt tegelijk de efficiëntie van de administratie verhoogd en de administratieve druk voor de burgers verlaagd."We doen meer met minder", zei staatssecretaris Bogaert. "Zo vermijden we een scenario als in Frankrijk, waar het aantal centrale ambtenaren onder president Sarkozy verminderde met 160.000, maar er wel 500.000 bijkwamen op de lokale niveaus". (NICOLAS LAMBERT)

Onze partners