"Doelstellingen MAP5 zullen niet gehaald worden in landbouwgebied"

17/10/16 om 21:29 - Bijgewerkt om 21:31

Bron: Belga

(Belga) De doelstellingen van het mestactieplan MAP 5 (2015-2018) zullen niet gehaald worden in landbouwgebied. Dat besluit de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in haar jaarlijkse evaluatie van de oppervlaktewaterkwaliteit.

In dat rapport blijkt wel dat de trend van de afgelopen jaren, namelijk minder lozing van vervuilende stoffen door bedrijven, gezinnen en landbouw, zijn effect heeft op de waterkwaliteit. Dat is onder meer te zien aan de verbeterde resultaten voor een reeks fysisch-chemische parameters, zoals zuurstof. Toch zullen de doelstellingen van MAP 5 niet gehaald worden in landbouwgebied. Normaal mag in 2018 nog in maximaal 5 pct van de MAP-meetplaatsen de drempelwaarde van 50 milligram nitraat per liter overschreden worden. Op dit moment overschrijdt nog een op vijf van de meetplaatsen die norm en er is weinig evolutie in het aantal meetplaatsen met overschrijdingen. Daarnaast voldoen nog geen kwart van de meetplaatsen aan de norm voor orthofosfaat. Voor Natuurpunt illustreren de cijfers dat het mestbeleid van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) "over de hele lijnt faalt". "Niet alleen onze drinkwaterproductie en het leven in de waterlopen komt hiermee in het gedrang", zegt Freek Verdonck van Natuurpunt. "Op het veld geraakt men de moed kwijt. Akkerbouwers blijven met opeenvolgende mestactieplannen opdraaien voor de bron van het probleem: een veestapel die meer mest produceert dan we in Vlaanderen kwijt kunnen." Al is de evaluatie van MAP5 pas voor volgend jaar gepland, toch roept Natuurpunt op om het debat nu al op te starten. De vereniging vreest overigens een ingebrekestelling van Europa. (Belga)

Onze partners