Doctoraalscripties voortaan met samenvatting in Engels én Nederlands aan de UGent

24/05/13 om 21:42 - Bijgewerkt om 21:42

(Belga) Aan de Gentse Universiteit moeten doctorandi voortaan ook een samenvatting in het Engels aan hun doctoraalscriptie toevoegen, naast een Nederlandse samenvatting, als die doctoraalscriptie in een andere taal is geschreven. Die nieuwe taalregel moet de uitstraling en de opname in buitenlandse databanken verhogen, motiveerde de Raad van Bestuur van de Gentse Universiteit.

In Gent werd een achttal jaar geleden, op voorstel van eerste gedeputeerde Alexander Vercamer, een regel ingevoerd waarbij een Nederlandse samenvatting toegevoegd moest worden aan doctoraalscripties die in een andere taal dan het Nederlands geschreven werden. De directie onderwijsaangelegenheden stelde vrijdagavond aan de raad van bestuur van de Gentse Universiteit voor om die verplichte samenvatting in het Nederlands te laten vallen, maar dat voorstel stootte op een amendement. "Uiteindelijk kwam een meerderheid van de bestuurders overeen dat er aan doctoraalscripties een samenvatting in het Nederlands en in het Engels moet toegevoegd worden", verduidelijkte uittredend rector Paul Van Cauwenberge de beslissing. "We wilden de Nederlandse samenvatting zeker behouden, omdat de universiteit een Vlaamse instelling is, wat niet meer dan logisch is. Een Engelse samenvatting is dan weer belangrijk voor de uitstraling en voor de opname in buitenlandse databanken." Concreet kan een doctorandus nog altijd zijn doctoraalscriptie in pakweg het Russisch schrijven, maar daar moet nu naast de Nederlandse nu ook een Engelse samenvatting aan toegevoegd worden. (Belga)

Onze partners