Live 'Dit wordt een belastingsregering voor gepensioneerden'

20/11/14 om 09:53 - Bijgewerkt om 16:49

Raoul Hedebouw (PTB-GO!) kaart de gevolgen van de niet-indexering van de belastingverminderingen voor vervangingsinkomens voor pensioenen aan: 'Een gepensioneerde zal in België een maand pensioen, 1.230 euro, meer belastingen moeten betalen.'

'Dit wordt een belastingsregering voor gepensioneerden'

© BELGA

 • Wided Bouchrika

  Einde live

  Het vragenuurtje is afgerond. Bedankt voor het volgen, tot volgende week.

 • Wided Bouchrika

  'Laconieke reactie Luxemburg is teleurstelling'

  Johan Van Overtveldt (N-VA): 'We zijn teleurgesteld over de laconieke reactie van de Luxemburgse premier. We moeten toegeven dat België alleen geen structurele oplossing kan bieden voor een internationaal probleem. We hebben Luxemburg gevraagd naar alle details van de rulings.'

 • Wided Bouchrika

  'De Block 'vergeet' verhogen remgelden vermelden'

 • Wided Bouchrika

  'Belastingsregering voor gepensioneerden'

  Hedebouw: 'Het wordt een belastingsregering voor de gepensioneerden en de meest kwetsbaren van de maatschappij, maar een antibelastingsregering voor de grote bedrijven in de samenleving.'

 • Wided Bouchrika

  'Toch verhoging belastingvermindering'

  Van Overtveldt: 'Er is een bijkomende belastingsvermindering voorzien voor de kwetsbare groep met vervangingsinkomen. Die belastingvermindering zal toch verhoogd kunnen worden voor 2014. Zij zullen dus geen nadeel ondervinden.'

 • Wided Bouchrika

  'Gepensioneerden zullen 1.230 euro meer belastingen betalen'

  Raoul Hedebouw (PTB-GO!) aan minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA): 'De gevolgen van de niet-indexering van de belastingverminderingen voor vervangingsinkomens voor pensioenen zijn dramatisch. Op een periode van tien jaar hebben wij berekend dat een gepensioneerde in België een maand pensioen, 1.230 euro, meer belastingen zal moeten betalen.'

 • Wided Bouchrika

  'Misbruik aanpakken is prioriteit'

  Staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude, Bart Tommelein (Open VLD): 'Misbruik moet worden aangepakt in verschillende sectoren: bouw-, transport-, schoonmaaksector waar mensen in slechte omstandigheden en aan veel te lage lonen werken. Ik werk naast de discussie tussen het Europees Hof en België aan een plan B: het internationale probleem moet op de Europese agenda staan en ik zal overleg plegen met de werknemers en vakbonden van de betrokken sectoren. Sociale dumping is voor mij een prioriteit.'

 • Wided Bouchrika

  'Sociale dumping tegengaan'

  Jan Penris (Vlaams Belang): 'In de bouwsector en transportsector zijn er dringend maatregelen nodig om sociale dumping tegen te gaan.'

 • Wided Bouchrika

  'Wij steunen die gegarandeerde dienstverlening'

  De Coninck: 'In afwachting van een definitieve oplossing pleiten wij ook voor die minimale, gegarandeerde dienstverlening.'

 • Wided Bouchrika

  'Minimale dienstverlening'

  Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR): 'Negatieve gevolgen op de traffiek zijn beperkt gebleven tot enkele uren, dat terwijl de staking 24 uur duurt. De regering zal NMBS verplichten met de sociale partners een minimale dienstverlening te verzekeren.'

 • Wided Bouchrika

  Staking NMBS logistics

  Inez De Coninck (N-VA): 'Er is een staking aan de gang bij NMBS logistics. Dat heeft geen gevolgen voor de reizigers, maar wel enorme gevolgen voor de economie. Op welke termijn zullen er stappen vooruit worden gezet in het zoeken naar een oplossing voor NMBS logistics?'

 • Wided Bouchrika

  'Eventueel extra maatregelen inzake vogelgriep'

  Minister van Landbouw Willy Borsus (MR): 'In Nederland is sprake van een tweede geval van vogelgriep bij kippen. In Duitsland gaat het over besmette kalkoenen, in Engeland over eenden. Er zijn een aantal maatregelen genomen. Ongewone sterftes bij gevogelte moeten meteen worden gemeld. We kunnen nadenken over extra maatregelen zoals transportverbod. Het gaat in dit geval over de streng H5N8 en er is geen reden tot paniek of angst voor besmetting bij de mens. Wel kan het economische gevolgen hebben.'

 • Wided Bouchrika

  'Aanpassing remgeld heeft beperkt effect'

 • Wided Bouchrika

  'Keuzevrijheid en langer werken mogelijk maken'

  Lijnen: 'In beleid zorgen voor vrijheid en keuzes, maar aanvaardbaar maken dat mensen langer blijven werken: het moet fysiek en psychologisch mogelijk blijven.'

 • Wided Bouchrika

  'Hoger pensioen voor werknemer, kennisbehoud voor werkgever'

  Bacquelaine: 'Ik wil een deeltijds pensioen instellen, dat men kan opnemen van de leeftijd waarop men vervroegd op pensioen kan gaan. De werknemer neemt een deel van zijn pensioen op, terwijl hij nog deels aan het werk is en zijn rechten verder opbouwt. Het biedt voordelen aan zowel de werknemer (hoger pensioen) als de werkgever (kennisbehoud).'

 • Wided Bouchrika

  'Wat houdt het deeltijds pensioen in?'

  Nele Lijnen (Open VLD): 'Mensen moeten de vrijheid hebben om te beslissen of, hoeveel en hoe lang ze na hun pensioen nog zullen voortwerken. Hoe ziet deeltijds pensioen er dan uit? Welke rechten bouwen zij op en wat betekent het voor hun volwaardig pensioen?'

 • Wided Bouchrika

  'U vermijdt belangrijke pistes'

  Gilkinet: 'Wat u nu zegt, stemt niet overeen met wat u vanmorgen zei. U weigert bepaalde pistes aan te pakken, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om vervroegd met pensioen te gaan en de plaats te laten aan jongere leerkrachten.'

 • Wided Bouchrika

  'Pensioen vanaf 62ste'

  Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR): 'We zijn niet schuldig aan plagiaat en hebben ook wel onze eigen ideeën. Leerkrachten zullen recht hebben op pensioen vanaf hun 62ste tot 63ste. De grootte van de pensioenen zal ook dezelfde blijven als vandaag. In sommige gevallen zal er zelfs sprake zijn van een kleine verhoging.'

 • Wided Bouchrika

  Pensioenen leerkrachten

  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): 'Zullen leerkrachten langer moeten werken om recht te hebben op hun pensioen?'

 • Wided Bouchrika

  'Wie vaak naar specialist moet, is de dupe'

  Detiège: 'Iemand die geregeld ooginfecties heeft zal vaker naar de oogarts gaan, een vrouw die bevallen is zal ook vaker naar de gynaecoloog gaan. Het zijn die mensen die geregeld naar de specialist moeten, die de dupe zijn van uw beleid.'

Onze partners