Dit verandert op 1 juli

30/06/15 om 19:28 - Bijgewerkt om 19:27

Van de sluiting van tientallen loketten bij de NMBS, het verdwijnen van papieren tickets bij MIVB tot het terugbetaald krijgen van de niet-invasieve prenatale test (NIPT). Een overzicht van wat op 1 juli verandert.

Dit verandert op 1 juli

© BELGA

Sluiting NMBS-loketten

Spoorwegmaatschappij NMBS start begin juli met de geleidelijke sluiting van de loketten in 33 stations. Het personeel zal elders worden ingezet. De openingsuren van de loketten in 25 andere stations worden beperkt.

De beslissing is een gevolg van het feit dat steeds meer treinreizigers hun ticket via andere kanalen aankopen dan aan het loket, bijvoorbeeld via de website en de app van de NMBS, of via de automaten, zegt de spoorwegmaatschappij. Zo is het aandeel van de automaten in de totale ticketverkoop "op minder dan twee jaar verviervoudigd tot 35 procent". Het aandeel van de loketten is in diezelfde periode gedaald van 72 procent tot 57 procent.

Na de sluiting van die loketten zullen nog 130 stations loketten hebben, of minder dan een kwart van de 555 haltes die het Belgische spoorwegnet nu nog telt.

'Vervuiler betaalt'

De Vlaamse regering voert vanaf 1 juli een verhoging in van de afvalstoffenheffing. Het gaat om een belastingverhoging van 50 procent.

Dat kadert in het principe van "de vervuiler betaalt" en moet er volgens minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) toe bijdragen dat hergebruik en recyclage gestimuleerd worden en dat de materiaalkringlopen gesloten worden. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zal de maatregel de Vlaamse gemeenten samen jaarlijks ongeveer 4 miljoen euro kosten.

Geen papieren MIVB-vervoersbewijzen meer

Vanaf 1 juli worden de papieren vervoersbewijzen voor 5 en 10 ritten van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB niet langer verkocht. De reizigers zijn voortaan voor rittenkaarten aangewezen op de MOBIB-kaart. Vervoersmaatschappij MIVB laat weten dat in de afgelopen maanden al meer dan 225.000 mensen overstapten van de papieren rittenkaaart naar de MOBIB-chipkaart.

Eerder aangekochte papieren 5- en 10-rittenkaarten blijven geldig tot midden 2016. Maar de nieuwe MIVB-voertuigen worden niet meer uitgerust met de oranje ontwaardingstoestellen voor papieren tickets, waardoor reizigers de tickets dus niet meer voor alle trajecten kunnen gebruiken. De enige nog te verkrijgen papieren vervoersbewijzen zijn de tickets voor 1 rit, 1 dag en Airport Line. Zij kunnen ook nog tot midden 2016 gebruikt worden, wanneer de MIVB alle oranje validatietoestellen weghaalt. Dan worden ze vervangen door papieren wegwerpchipkaarten die compatibel zijn met de MOBIB-valideringstoestellen.

CM krijgt nieuwe voorzitter

Luc Van Gorp wordt op 1 juli 2015 de nieuwe voorzitter van de Christelijke Mutualiteit (CM). Hij volgt Marc Justaert op, die dan met pensioen gaat.

Eigenaars zonnepanelen betalen mee voor net

Eigenaars van zonnepanelen moeten vanaf 1 juli meebetalen voor het gebruik van het net. Dat zogenaamde prosumententarief hangt af van het vermogen van de installatie en de distributienetbeheerder. Voor een installatie met een vermogen van 4,2 kW, het gemiddelde in Vlaanderen, komt de jaarlijkse kostprijs van dat tarief op een bedrag tussen 194,3 euro (Imea: Antwerpen en vijf buurtgemeenten) en 307,4 euro (Ores: Voeren).

Meer gelegenheidsarbeiders in horeca

Horecazaken mogen vanaf 1 juli 200 dagen per jaar in plaats van 100 dagen zogenaamde gelegenheidsarbeiders inzetten. "De regering geeft op deze manier horeca-uitbaters de mogelijkheid om op drukke dagen voldoende gelegenheidspersoneel in te zetten binnen een regime van lage sociale bijdragen voor de werkgever", aldus bevoegd minister Maggie De Block (Open VLD).

De maatregel geldt echter enkel voor de werkgevers. De gelegenheidsarbeiders zelf mogen nog altijd elk maximaal 50 dagen per jaar die gelegenheidsarbeid uitvoeren.

Derdebetalersregeling bij huisartsen

Huisartsen kunnen vanaf 1 juli bij patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming de derdebetalersregeling toepassen. Kunnen, want er geldt nog een overgangsperiode tot 1 oktober om de artsen de tijd te geven om, onder meer, hun informaticasysteem geüpdatet te krijgen.

Van de maatregel zullen ongeveer 1,9 miljoen mensen kunnen genieten. Het remgeld betalen ze net als de rest van de bevolking aan de arts, maar het gedeelte dat de andere Belgen terugkrijgen via het ziekenfonds, moeten ze niet eerst meer zelf betalen. "Door het nieuwe systeem maken we onze gezondheidszorgen toegankelijker voor een groep personen die het zeer moeilijk heeft", aldus De Block.

Beperking ereloonsupplementen

Specialisten kunnen vanaf juli niet langer ereloonsupplementen vragen aan patiënten die in daghospitalisatie in twee- of meerspersoonskamers verblijven. Dat verbod bestond al voor wie langer in het ziekenhuis blijft in zo'n kamer, maar wordt nu dus uitgebreid naar daghospitalisatie.

"Iedere patiënt heeft recht op eenzelfde kwaliteit van de zorgverstrekking", motiveerde minister De Block de beslissing.

NIPT terugbetaald

Zwangere vrouwen die tot de risicogroep behoren krijgen bij de Socialistische Mutualiteiten vanaf 1 juli 300 euro terugbetaald als ze een NIPT laten uitvoeren. Met deze niet-invasieve prenatale test (NIPT) kunnen aanstaande moeders te weten komen of in het DNA van het ongeboren kind een extra kopie van chromosoom 21 aanwezig is, of het kind dus al dan niet het Downsyndroom zal hebben.

Minister van Volksgezondheid De Block laat alvast weten dat het Riziv nog dit jaar volgt met de terugbetaling van deze test. De kostprijs ervan schommelt rond de 390 euro. (Belga/WB)

Onze partners