Dit verandert er op 1 januari 2013

31/12/12 om 11:14 - Bijgewerkt om 11:14

Goed nieuws voor meer dan 400.000 bedienden. Die zien hun loon vanaf 1 januari met 2,35 procent stijgen. Op de eerste dag van 2013 stijgt ook de prijs van de postzegel, zullen uitstrijkjes om de 3 jaar volledig terugbetaald worden en wordt de energiefactuur bij klanten van Electrabel en EDF Luminus goedkoper.

1) 2,35 pct meer loon voor meer dan 400.000 bedienden
Vanaf 1 januari krijgen meer dan 400.000 bedienden 2,35 procent meer loon. Het gaat om de bedienden die vallen onder het 'aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden' (ANPCB), het grootste paritair comité van het land.

2) De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening verhoogt tarieven voor drinkwater
De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) verhoogt op 1 januari de tarieven voor drinkwater. Gezinnen in 170 gemeenten in Vlaams-Brabant, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen zien daardoor hun drinkwaterfactuur, afhankelijk van de provincie, gemiddeld 5 tot 8 euro stijgen. De stijging komt overeen met de reële indexstijging.

De jaarlijkse vaste vergoeding bedraagt vanaf 1 januari 2013 48,17 euro. De drinkwaterprijs per kubieke meter varieert dan van 1,5 euro in Limburg tot 2 euro in Vlaams-Brabant en 2,1 euro in Oost- en West-Vlaanderen. Elke inwoner blijft daarbij recht hebben op 15 kubieke meter gratis drinkwater per jaar.

Gezinnen zullen uiteindelijk 5,1 euro meer betalen in Limburg, 7,9 euro in Vlaams-Brabant, 5,3 euro in Oost-Vlaanderen en 6,5 euro in West-Vlaanderen op het drinkwatergedeelte van de waterfactuur. Die factuur bevat ook nog bijdragen voor afvoer en zuivering. Andere grote drinkwaterbedrijven passen hun tarieven voorlopig niet aan.

3) Ereloonsupplementen in meerpersoonskamers voortaan verboden
Dokters mogen vanaf 1 januari niet langer zogenaamde ereloonsupplementen aanrekenen in meerpersoonskamers. Geen enkele arts, ook niet-geconventioneerde artsen, zal vanaf 1 januari nog ereloontoeslagen mogen aanrekenen, ook niet voor een dagopname. In 2010 werden de kamertoeslagen voor twee- en meerpersoonskamers al verboden.

Daarnaast zullen vanaf 1 januari ook chronische zieken, die met grote en terugkerende gezondheidskosten te maken krijgen, van het derdebetalersysteem gebruik kunnen maken.

4) Uitstrijkjes zullen om de drie jaar volledig worden terugbetaald
Een volledige terugbetaling van de onkosten van uitstrijkjes moet vrouwen die nooit of veel te weinig zo'n uitstrijkje laten nemen, aanzetten om zich vaker te laten screenen voor baarmoederhalskanker. Vanaf 1 januari 2013 zullen die onkosten volledig terugbetaald worden. Die terugbetaling zal vanaf dan om de drie jaar gebeuren, en niet langer om de twee jaar.

"Op dit ogenblik gaat 59% van de vrouwen tussen 25 en 64 jaar regelmatig naar de gynaecoloog of huisarts om een uitstrijkje te laten nemen. Maar dikwijls ligt de frequentie te hoog." Volgens het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), en talrijke internationale aanbevelingen, volstaat één uitstrijkje om de drie jaar. "Verschillende epidemiologische studies hebben ook aangetoond dat een frequentere screening de maatschappij te veel kost en ondoeltreffend is", aldus Onkelinx.

5) Accijnsverhoging alcohol en tabak De accijnzen op alcohol en tabak worden vanaf 1 januari opgetrokken. Concreet zal een doorsnee fles wijn 4 cent duurder worden. Een pakje sigaretten wordt 20 cent duurder, net als een pakje roltabak van 50 gram.

6) Vlaamse werkgevers krijgen premie bij aanwerving 50-plusser
Werkgevers in Vlaanderen die een vijftigplusser aanwerven, kunnen daarvoor een premie krijgen die kan oplopen tot de helft van de loonkosten gedurende twee jaar. Het hervormde systeem van vijftigpluspremies treedt op 1 januari in werking. Het houdt rekening met de leeftijd van de persoon die wordt aangeworven, en met de duur van de voorafgaande werkloosheid.

De premie is het hoogst voor het aanwerven van 50-plussers die al minstens twee jaar werkzoekend zijn. Voor zo'n aanwerving neemt de Vlaamse overheid gedurende twee jaar 50 procent van de loonkosten op zich. Er is voorts een premie van 50 procent van de loonkosten gedurende één jaar voor de aanwerving van 50-54-jarigen die tussen een en twee jaar werkzoekend zijn of voor 55-plussers die maximaal twee jaar werkzoekend zijn. Ten slotte krijgt een werkgever die een 50- tot 54-jarige aanneemt die minder dan 1 jaar werkzoekend was, een premie van 30 procent van de loonkosten gedurende één jaar.

7) Kind uit buitenland adopteren wordt transparanter
Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) wordt vanaf 1 januari de draaischijf van het nieuwe Vlaamse adoptiebeleid. Die dienst zal erop moeten toezien dat bij elke adoptie de rechten en belangen van het kind centraal staan. Zo moet het VCA ervoor zorgen dat de verschillende adoptiediensten samenwerken met betrouwbare personen of organisaties uit het herkomstland die het Haags verdrag onderschrijven.

Met het decreet over het nieuwe adoptiebeleid worden de wachtlijsten aangepakt en zullen ouders sneller duidelijkheid krijgen, ook als ze geen kans maken. Kandidaat-adoptieouders zullen zich bij het VCA moeten aanmelden, en krijgen er een uitgebreide informatiesessie. De kosten voor kandidaten zullen ook beperkt worden.

8) Voorrang voor kandidaten met arbeidshandicap bij federale overheidsdiensten
Overheidsdiensten die een nieuwe medewerker aanwerven en die weinig personen met een arbeidshandicap in dienst hebben, moeten vanaf 1 januari bij gelijke competenties voorrang geven aan een kandidaat met een handicap. Bedoeling is het aantal gehandicapten bij de federale overheid op te schroeven.

Sinds 2007 geldt een quorum van 3 procent gehandicapten, maar de federale ambtenarij haalt nog niet de helft. Personen met een handicap die slagen voor een Selor-examen, kunnen als ze dat willen op een bijzondere lijst terechtkomen. Diensten met openstaande vacatures raadplegen die lijst echter weinig. Overheidsdiensten die iemand willen aanwerven en het quorum van 3 procent niet halen, zullen voortaan verplicht worden de bijzondere lijst te raadplegen en bij gelijke competenties de voorkeur te geven aan de laureaat op die lijst. Eens het quorum bereikt, valt de verplichting weg.

9) Belasting op omzetten effecten aan toonder gaat omhoog
Wie zijn effecten aan toonder - dat zijn papieren effecten die niet op naam staan - na 1 januari wil omzetten in gedematerialiseerde effecten (op een effectenrekening) of in effecten op naam, zal daarbij een belasting van 2 procent moeten betalen. Voordien was dat 1 procent.

10) Verschillende leveranciers verlagen energietarieven
Verschillende energieleveranciers hebben aangekondigd dat ze vanaf 1 januari hun tarieven zullen verlagen. Op dezelfde dag loopt de door de regering opgelegde bevriezing van de energieprijzen ten einde. Onder meer marktleider Electrabel en grootste uitdager EDF Luminus kondigden prijsverlagingen aan. Bij Electrabel daalt de energiecomponent van de elektriciteitsprijs met maximaal 10 procent en die van de gasprijs met maximaal 16 procent.

EDF Luminus kondigde een eenvoudiger productgamma aan dat per klant een gemiddelde jaarlijkse besparing van 150 euro zou moeten opleveren.

11) Belg wordt vicevoorzitter van hoogste bestuursorgaan onderzoeksinstituut CERN
De Belgische professor Walter Van Doninck wordt vanaf 1 januari vicevoorzitter van de Raad van het Europees Centrum voor Nucleair Onderzoek CERN, een internationaal onderzoekslaboratorium in het Zwitserse Genève.

12) Nieuwe geluidsnormen van kracht
Op 1 januari gaan nieuwe Vlaamse geluidsnormen van kracht voor muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor het publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. De normen gelden onder meer voor cafés, fuiven in een zaal of tent, maar ook voor festivals in open lucht. Bedoeling is gehoorschade te vermijden.

Er wordt in de nieuwe regelgeving gewerkt met drie categorieën. Hoe hoger het geluidsniveau van de muziek, hoe meer maatregelen moeten worden genomen om het geluid te beheersen en gehoorschade te voorkomen.

13) Onbetaalde verkeersboetes komen sneller bij fiscus terecht
Onbetaalde verkeersboetes zullen vanaf 1 januari 2013 sneller bij de fiscus terechtkomen. Tot eind 2012 was het nog zo dat wie een verkeersboete niet betaalde, pas na een lange weg voor de politierechter komt. Die procedure wordt ingekort, zodat onbetaalde verkeersboetes voortaan sneller bij de fiscus terechtkomen, die ze dan zal verrekenen met de tegoeden van de burgers.

14) Federale overheidsdiensten bieden mogelijkheid om offertes elektronisch in te dienen

Vanaf 1 januari bieden de federale overheidsdiensten de mogelijkheid om offertes via elektronische weg in te dienen. Dat moet het voor bedrijven goedkoper maken deel te nemen, wat dan weer tot meer deelnemende bedrijven en dus lagere prijzen voor de overheid moet leiden, voor wie het ook goedkoper wordt de offertes te behandelen. Bedrijven zullen voorlopig nog steeds papieren offertes kunnen indienen. Bedoeling is dat het project - e-procurement genaamd - na een jaar wordt geëvalueerd en dat wordt nagegaan of elektronische offertes kunnen verplicht worden.

15) Jaarlijkse netvergoeding voor particulieren met zonnepanelen
Particulieren met zonnepanelen moeten voortaan een jaarlijkse netvergoeding betalen. De heffing komt uit op gemiddeld 53 euro per geïnstalleerde kilowatt. Particulieren met zonnepanelen zullen hierdoor vanaf 1 januari omgerekend jaarlijks om en bij de 200 tot 250 euro aan netvergoeding moeten betalen.

16) Nieuwe topman voor Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Jan Bens wordt de komende zes jaar directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Bens volgt Willy De Roovere op, wiens mandaat eind dit jaar afloopt.

17) Strengere nationaliteitswet van kracht
De nieuwe, strengere, regels voor het verwerven van de Belgische nationaliteit treden op 1 januari in werking. Met de aanpassing komt een einde aan de zogenaamde snel-Belgwet. De nieuwe wetgeving verstrengt de voorwaarden om Belg te kunnen worden. Zo kunnen nieuwkomers pas Belg worden na vijf jaar verblijf in ons land en moeten ze een permanente verblijfstitel op zak hebben.

Daarnaast wordt integratie de belangrijkste toetssteen om Belg te worden. Naast kennis van één van de drie landstalen zullen nieuwkomers ook hun maatschappelijke en economische integratie moeten aantonen.

Verder zal de Belgische nationaliteit enkel nog kunnen worden aangevraagd in België. Zware misdrijven en een schijnhuwelijk zijn redenen om de nationaliteit te weigeren of af te nemen. Er blijft wel nog een gunstprocedure bestaan waardoor mensen "met een uitzonderlijke verdienste voor ons land" (zoals sportlui) of staatlozen Belg kunnen worden.

18) Bisfenol A verboden in alle voedingsverpakkingen voor kinderen tot 3 jaar
Verpakkingen van voedingsmiddelen voor kinderen van 0 tot 3 jaar mogen vanaf 1 januari 2013 niet langer de chemische stof bisfenol A bevatten. Dat werd eind september in het Staatsblad aangekondigd.

19) Maatschappelijke benaming "Fortis Bank" wijzigt in "BNP Paribas Fortis" De maatschappelijke benaming van het voormalige "Fortis Bank" luidt vanaf 1 januari 2013 "BNP Paribas Fortis". De aandeel- en obligatiehouders van de bank stemden begin december met de wijziging van de maatschappelijke benaming in.

20) Dienstencheques worden 1 euro duurder

De aankoopprijs van een dienstencheque gaat vanaf 1 januari 2013 met 1 euro omhoog. De dienstencheque kost zo dus 8,5 euro. De fiscale aftrek blijft 30 procent, waardoor de koper uiteindelijk 5,95 euro betaalt.

21) Centrale kerkbesturen kunnen voortaan personeel aanwerven Door het gewijzigde Vlaamse eredienstendecreet kunnen de centrale kerkbesturen vanaf 1 januari 2013 personeel zoals kosters aanwerven en ter beschikking stellen van de kerkfabrieken. Die kerkfabrieken werken nu nog met vrijwilligers. Door het gewijzigde decreet, dat vanaf 1 januari in werking treedt, is voorts een centraal kerkbestuur verplicht zodra er meer dan een kerkfabriek in een gemeente is. Nu is zo'n centraal kerkbestuur verplicht
zodra er vier kerkfabrieken zijn. Indien de individuele kerkfabrieken dat wensen, kunnen de kerkbesturen ook overheidsopdrachten voor hen uitschrijven.

22) Rookmelders verplicht in huurwoningen
Alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten, moeten vanaf 1 januari 2013 voorzien zijn van rookmelders. Die verplichting zal later, in verschillende fases, ook worden ingevoerd in alle andere huurwoningen in Vlaanderen.

De verplichting zal in eerste instantie enkel gelden wanneer er een nieuw huurcontract wordt afgesloten. In de andere gevallen krijgen de eigenaars, afhankelijk van de ouderdom van het pand, nog enkele jaren respijt. Zo zullen de eigenaars van een private huurwoning die vóór 1945 gebouwd is, pas op 1 januari 2016 aan die verplichtingen moeten voldoen. Als de private woning in 1945 of later werd gebouwd, krijgt de verhuurder zelfs tijd tot 2019.

23) Hogere premie voor energiezuinige bouwers
Wie een energiezuinige woning bouwt, kan vanaf 1 januari voor een periode van vijf jaar rekenen op een korting van 50 tot zelfs 100 procent op de onroerende voorheffing. Maar tegelijkertijd worden ook de voorwaarden daarvoor aangescherpt.

Wie de energienorm E50 haalt, zal in 2013 kunnen rekenen op een korting van 50 procent. Wie nog beter doet en de energienorm E30 haalt, krijgt zelfs een korting voor de volle 100 procent op de onroerende voorheffing.

24) Postzegel wordt duurder
Een postzegel wordt duurder vanaf 1 januari. Volgens bpost worden de prijzen aangepast aan de evolutie van de index. Concreet zal een postzegel voor een standaardbrief naar een Belgische bestemming volgend jaar 0,67 euro kosten bij aankoop van tien zegels of meer. Dat is 2 eurocent of 3 procent meer dan vandaag.

Voor een standaardbrief naar een Europese bestemming moet volgend jaar 1,03 euro worden betaald, 4 eurocent meer dan vandaag. Een brief bestemd voor buiten Europa kost 1,24 euro, 5 eurocent meer dan nu.
Het gaat telkens om een aankoop van minimaal vijf zegels. Per stuk gaat de prijs van een postzegel respectievelijk van 0,75 euro naar 0,77 euro, van 1,09 naar 1,13 euro en van 1,29 naar 1,34 euro voor België, Europa en de rest van de wereld. (Belga/INM)

Lees meer over:

Onze partners