Discussie over inzet "bijzondere leermeesters" in derde graad basisonderwijs

28/01/16 om 21:57 - Bijgewerkt om 21:57

Bron: Belga

(Belga) Moest het leergebied Wereldoriëntatie wel gesplitst worden en moeten er in de derde graad van het basisonderwijs wel bijzondere leermeesters voor wetenschap en techniek, Frans en muzische vorming komen? De politiek en het onderwijswerkveld zijn het daarover oneens. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Onderwijs Hilde Crevits op een vraag van N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls.

In de oefening om het secundair onderwijs te hervormen, zit een aantal maatregelen voor het basisonderwijs. Zo besliste de vorige Vlaamse regering al om het leergebied Wereldoriëntatie op te splitsen in twee delen: enerzijds wetenschappen en techniek en anderzijds mens en maatschappij. Achterliggend doel was/is om al in het basisonderwijs meer aandacht te hebben voor wetenschap en techniek. Verder voorziet het masterplan dat er in de toekomst ook "bijzondere leermeesters techniek en wetenschappen, Frans en muzische vorming" kunnen ingezet worden. Dat zou in principe kunnen vanaf september 2016. Maar volgens minister Crevits loopt het allemaal niet van een leien dakje. Hoewel de opsplitsing van het leergebied WO brede politieke steun geniet, is er op het werkveld blijkbaar veel minder enthousiasme. Die kritiek is ook niet helemaal nieuw, maar volgens minister Crevits blijft dat verzet "vrij unaniem". Ze verwijst daarvoor naar een recent gesprek dat ze had met de Vlor (Vlaamse Onderwijsraad). De Vlor wil graag "een integratie op het niveau van de leerstof én in de figuur van de leraar (alle leergebieden worden door dezelfde leraar gegeven)". Dat standpunt van de Vlor lijkt moeilijk te verzoenen met de plannen van de regering om in de toekomst bijzondere leermeesters in te zetten. "Het wordt een delicate evenwichtsoefening", geeft minister Crevits toe. N-VA-parlementslid Koen Daniëls toonde zich scherper tegen de Vlor. Volgens hem is er een groot verschil tussen wat de Vlor zegt en wat de mensen in de klas ervaren. "Sommige mensen in de Vlor die voor sommige zaken pleiten, zijn misschien al wat lang weg van de realiteit. Veel leerkrachten en scholen vinden het namelijk net goed om eindelijk eens wetenschap en techniek de aandacht te geven die het verdient. Dat is ook de reden waarom we wetenschappen en techniek apart hebben gezet." (Belga)

Onze partners