Discussie over echtscheidingstaks sleept nog wat aan

17/04/12 om 18:42 - Bijgewerkt om 18:42

(Belga) De discussie over het al dan niet verhogen van de zogenaamde "echtscheidingstaks" sleept nog wat aan. Volgende week bespreekt het Vlaams Parlement de kwestie in de bevoegde commissie. Tegen dan hopen de Vlaamse meerderheidspartijen CD&V, sp.a en N-VA op één lijn te zitten. De oppositie pleit voor een eenvoudige afschaffing van de taks.

De hele zaak draait om het voornemen van de Vlaamse regering om de zogenaamde verdelingsrechten - belastingen die je moet betalen bij de verdeling van een onroerend goed - te verdubbelen van één naar twee procent. Die taks is onder meer verschuldigd wanneer koppels uit elkaar gaan en hun woning moeten verdelen. De oppositiepartijen Open Vld, LDD, Groen en Vlaams Belang vinden dat een "miserietaks" - mensen die scheiden hebben al problemen genoeg - en willen de taks weg. Meerderheidspartij sp.a liet nu weten de taks te willen schrappen. N-VA en CD&V willen hierover praten, maar enkel als de gederfde inkomsten gecompenseerd worden. "De regering heeft dit voorstel gedaan om de begroting in evenwicht te houden. Voor ons kan hierover gepraat worden als er andere maatregelen komen om dat evenwicht te houden. En voorstellen over de scheidingstaks moeten juridisch steek houden zodat ze geen aanleiding geven tot allerlei procedures", zegt CD&V-fractieleider Ludwig Caluwé. (KVH)

Onze partners