Di Rupo wil volgende week eed afleggen

28/11/11 om 19:21 - Bijgewerkt om 19:21

Elio Di Rupo wil naar verluidt dat er volgende week een regering is. De onderhandelaars hebben een akkoord bereikt over asiel en migratie. Daarin is onder meer sprake van een strenger terugkeerbeleid.

Di Rupo wil volgende week eed afleggen

© Belga

Er is een akkoord over asiel en migratie. Justitie, defensie, de NMBS en buitenlandbeleid worden de laatste loodjes in de regeringsonderhandelingen. De weg ligt nu open voor een totaal regeerakkoord. Volgens sommige onderhandelaars kan er binnen de week een regering zijn.

Regeerakkoord
Formateur Elio Di Rupo wil naar verluidt dat zijn regering de eed aflegt voor de volgende Europese top. Die vindt plaats op 8 en 9 december in Brussel.

Vooraleer de regering Di Rupo 1 de eed kan afleggen, moet het regeerakkoord worden goedgekeurd door de partijcongressen van de zes onderhandelende partijen. Dat zou volgend weekend al kunnen gebeuren.

Poppetjes
Als de regering dan begin volgende week gevormd wordt, kan de ploeg ten laatste woensdag naar het parlement voor een beleidsverklaring en een vertrouwensstemming.

De onderhandelaars moeten dan ook nog de tijd vinden om het eens te worden over 'de poppetjes', de kandidaten die de ministerposten zullen invullen.

Formateur Elio Di Rupo en de zes partijen zijn het intussen eens geraakt over het luik asiel en migratie. Dat bevestigen verschillende bronnen.

Na het akkoord dat de onderhandelaars afgelopen weekend bereikten over de begroting en de structurele sociaaleconomische hervormingen, werd niet meteen verwacht dat zeopnieuw met een akkoord uit mekaar zouden gaan. Toch kwam reeds in de vooravond het signaal dat ze het eens waren geraakt. Wel moest de ontwerptekst nog worden herlezen.

1. Eén minister voor asiel en migratie
De formateur en de voorzitters bevestigden het principe dat er één minister moet komen voor de bevoegdheden asiel en migratie. Nu zitten die verdeeld over staatssecretaris Melchior Wathelet (cdH), die bevoegd is voor het asiel- en migratiebeleid, en staatssecretaris Philippe Courard (PS), die bevoegd is voor de opvang.

2. Betere samenwerking diensten op het terrein
De onderhandelaars zullen dat principe ook vertalen in een aantal maatregelen om de diensten op het terrein, zoals de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil, beter te laten samenwerken en gegevens te laten uitwisselen. De volledige migratiewetgeving zou in één code worden samengevoegd.

3. Stenger terugkeerbeleid
Er is ook sprake van een verstrenging van het terugkeerbeleid. "Vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet", luidt het credo. Bedoeling is de huidige capaciteit optimaal te benutten en na te gaan of er nood is aan uitbreiding. En zo ja, of er een specifiek centrum moet komen voor mensen die "een gevaar voor de openbare orde vormen".

4. Open terugkeercentrum
Voor dat laatste bestond al langer vraag bij de vakbonden in de centra en was er door de regering al een advies van Financiën gevraagd. Er zou ook een open terugkeercentrum komen waar uitgeprocedeerden worden voorbereid op een vrijwillige terugkeer.

5. Lijst van veilige landen
De onderhandelaars bevestigden voorts de lijst van zogenaamde veilige landen voor asielzoekers en willen die zo snel mogelijk in werking laten treden. Het gaat om landen waarvan de onderdanen nauwelijks of geen kans maken om in België asiel te krijgen.

6. Asielprocedure verkorten
De partijen willen ook de asielprocedure verkorten: van de huidige dertien maanden naar gemiddeld zes maanden. Het federale niveau zal ook de opvangkosten van asielzoekers blijven betalen. Bovendien blijft men afzien van financiële steun voor asielzoekers en wordt exclusief materiële bijstand voorzien. De momenteel ongeveer 60 gemeenten die geen opvang voorzien, zullen worden gestimuleerd opvangcapaciteit te voorzien, rekening houdend met de specificiteit van elke gemeente. Ze kunnen daarbij ook steun krijgen. Als stok achter de deur kan een spreidingsplan worden opgelegd.

7. Strengere regels voor gezinshereniging
Ook de verstrengde regels voor gezinshereniging, die al in de Kamer groen licht kregen, zijn bevestigd. De zes partijen zijn het er ook over eens de strijd tegen schijnhuwelijken en -samenwoonst op te drijven. Er is sprake van een databank om te vermijden dat de verschillende spelers tienmaal met dezelfde vragen opdraven over eenzelfde dossier. Dat moet ook "shopping" tussen verschillende gemeenten voorkomen.

8. Databank voor borgstellers
Ook zou er een databank komen met daarin de borgstellers voor buitenlanders die in ons land een medische ingreep laten uitvoeren. Momenteel kunnen ziekenhuizen niet altijd achterhalen om wie het gaat. De databank moet helpen de kosten te verhalen op de borgsteller.

9. Strijd tegen domiciliefraude wordt opgevoerd
Voorts is er sprake van een register van buitenlandse aktes die al dan niet worden aanvaard of geweigerd. De strijd tegen domiciliefraude zou eveneens worden opgevoerd.

10. Aanpassing snel-Belgwet
Het parlement zal zich ook, met de steun van de regeringsmeerderheid, buigen over een aanpassing van de snel-Belgwet. De procedure moet kennisneutraal zijn (ze mag dus niet worden opgestart vanuit het buitenland), kennis van de taal wordt eveneens een criterium, net als integratie, waarbij werk een belangrijk element vormt.

Volgens sommige bronnen zal ook rekening worden gehouden met de verblijfsduur in ons land. De naturalisatieprocedure in de Kamer blijft behouden voor uitzonderlijke gevallen, zoals voor atleten.

11. Geen collectieve regularisatie
Er komt geen collectieve regularisatie. De partijen willen ook een informatiepunt oprichten voor slachtoffers van een gedwongen huwelijk, schijnhuwelijk en schijnsamenwoonst. Voor slachtoffers van mensenhandel zal bescherming gelden tijdens de procedure, zoals dat nu reeds het geval is.

12. Betere opvang niet-begeleide minderjarigen
De regering zal ook een procedure instellen voor de staatslozen, via het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatslozen. Wat de niet-begeleide minderjarigen betreft, gaat specifieke aandacht naar de verbetering van hun opvang in samenspraak met de gemeenschappen. Er komt ook betere ondersteuning van de voogden. (Belga/EE)

Onze partners