Di Rupo moet op zoek naar 10 miljard euro

30/09/11 om 10:33 - Bijgewerkt om 10:33

Formateur Elio Di Rupo en de onderhandelende partijen moeten ongeveer 10 miljard euro besparen indien ze het tekort zoals voorzien willen terugdringen tot 2,8 pct van het bbp. Dat zegt het monitoringcomité, dat de budgettaire specialisten van de federale overheid verzamelt.

Di Rupo moet op zoek naar 10 miljard euro

© Belga

De raming ligt een stuk hoger dan de schatting die het comité eerder maakte en verschilt fors van de vooruitzichtingen van het Planbureau, dat een inspanning van 5,7 miljard naar voren schoof.

Op verscheidene kabinetten worden de cijfers genuanceerd. Het monitoringcomité gaat altijd uit van de meest pessimistische prognoses, luidt het.

Bankentaks
Staatssecretaris voor begroting Melchior Wathelet wijst erop dat de raming uitgaat van ongewijzigd beleid. Er wordt dus geen rekening gehouden met de uitgaven in de gezondheidszorg, die nu al lager liggen dan de voorziene groei van 4,5 pct, of de plafonnering van de notionele intrestaftrek. Het comité houdt ook geen rekening met de bankentaks - goed voor ruim 500 miljoen euro - die het Grondwettelijk Hof deels vernietigde. Er komt echter zo goed als zeker een nieuwe bankentaks.

Volgens Wathelet bewijzen de cijfers nog maar eens dat er zware inspanningen moeten worden geleverd. "Iedereen dient zich daarvan bewust te zijn", zei hij vrijdagochtend aan Belga.

Brugpensioenen
Ook aftredend minister van Financiën Didier Reynders (MR) relativeerde vrijdag het verschil tussen de ramingen van het Planbureau en het monitoringcomité. Op de RTBF-radio liet hij weten dat de inspanning die geleverd moet worden niet bijster veel zal verschillen van die van de vorige jaren. Om de uitgaven te beperken, denkt Reynders aan het degressief maken van de werkloosheidsuitkeringen en de geleidelijke afschaffing van
de brugpensioenen.

Vliegtaks
De Franstalige liberaal wijst er overigens op dat de formateursnota volgens hem teveel gefocust is op het vinden van nieuwe inkomsten. Toch pleit hijzelf voor de invoering van een vliegtaks, ook al druist dit in tegen de belangen van de gewesten, die dit tot nu toe hebben tegengehouden. Reynders heeft het over de Waalse regering - waar zijn partij geen deel van uitmaakt - die schrik heeft Ryanair voor het hoofd te stoten.

Vermogensbelasting
De MR-vicepremier zegt er ook voorstander van te zijn kapitaal meer te belasten. Een belasting op grote vermogens ziet hij dan weer niet zitten. Dat zou het risico op kapitaalvlucht enorm groot maken, meent hij. Ook de ontmanteling van de dienstencheques, belangrijk voor de werkgelegenheid, kan voor hem niet door de beugel. Hij is eerder voor een indexering van de prijs ervan. (Belga/EE)

Onze partners