Di Rupo moet nog eens 1,5 miljard extra besparen

10/02/12 om 06:49 - Bijgewerkt om 06:49

Het planbureau schat de economische groei van België dit jaar op 0,1 procent. Dat betekent dat de regering Di Rupo meteen op zoek moet naar nog eens 1,5 miljard euro extra besparingen.

Premier Di Rupo moet het ene na het andere brandje blussen rond zijn begroting. Intussen raakt de pensioenhervorming niet rond. Nu krijgt de regering een nieuwe opdoffer.

Volgens het Planbureau valt de economische groei in ons land zo goed als stil. Het Planbureau verwacht een groei van 0,1 procent. Bij het opstellen van de begroting hielden de onderhandelaars nog rekening met een groei van 0,8 procent. Iedereen wist toen al dat dit cijfer veel te optimistisch was. De regering Di Rupo moet nu bij de begrotingscontrole op zoek naar 1,5 miljard euro extra besparingen.

Laaghangend fruit

Volgens professor economie Wim Moesen (KUL) zal het daar niet bij blijven. In de krant De Morgen rekent hij voor dat ook het tegenvallende begrotingsresultaat van vorig jaar en de effect van de 11,3 miljard die al bespaard is, een impact zullen hebben. Volgens een simulatie van Moesen staat Di Rupo dan voor een inspanning die schommelt tussen 2 en 2,5 miljard euro. 'Een hele boterham, zeker als je weet dat het budget voor 2012 bulkt van de kleine ingrepen. Veel meer laaghangend fruit valt er niet meer te plukken. Deze keer zullen er echt diepgaande maatregelen moeten getroffen worden.'

Tijdens het vragenuurtje in de Kamer benadrukte premier Di Rupo nog eens dat de begrotingsdoelstelling voor 2012 - een tekort van 2,8% van het bbp - behouden blijft. "Onze vastberadenheid om de doelstellingen na te komen, blijft intact."

Speculanten

"Het is onze verantwoordelijkheid om onze overheidsfinanciën opnieuw gezond te maken. Iedereen weet dat het absoluut nodig is om ons land te beschermen tegen aanvallen van speculanten en om te antwoorden op de uitdaging van de vergrijzing. Wij zullen die verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Bij de begrotingscontrole zullen wij dus vanzelfsprekend uitgaan van dezelfde doelstelling om het tekort te beperken tot 2,8%", zei hij aan N-VA-fractieleider Jan Jambon.

Di Rupo beklemtoonde ook dat de regering er zal over waken dat de maatregelen die tijdens de begrotingscontrole worden genomen evenwichtig zijn. "Wij zullen er alles aan doen om de koopkracht van de burgers te vrijwaren en de competitiviteit van onze bedrijven te garanderen", stelde hij.

Intussen blijft de regering op zoek naar een akkoord over de pensioenhervorming. Uit verschillende goede bronnen is vernomen dat de aanpassingen veel meer geld kosten dan gedacht. Van de geplande besparingen zou uiteindelijk nauwelijks nog iets overblijven. (EE)

Onze partners