Di Rupo I krijgt stilaan vorm

05/12/11 om 15:55 - Bijgewerkt om 15:54

(Belga) De nieuwe federale regering zal bestaan uit dertien ministers, de premier incluis, en zes staatssecretarissen. Er begint stilaan duidelijkheid te komen over de verdeling van de bevoegdheden tussen de zes partijen van de nieuwe regering.

De PS levert met Elio Di Rupo de premier, twee ministers, een staatssecretaris en de Kamervoorzitter. Als bevoegdheden zouden de Franstalige socialisten zich ontfermen over Sociale Zaken en Volksgezondheid, Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking. De MR krijgt drie ministers en mag de domeinen Buitenlandse Zaken, Begroting, Administratieve Vereenvoudiging en Middenstand verdelen. CD&V mag twee ministers, twee staatssecretarissen en de Senaatsvoorzitter leveren. De christendemocraten worden naar verluidt bevoegd voor Financiën en de Regie der Gebouwen, Ambtenarenzaken, Defensie, Duurzame Ontwikkeling en Institutionele Hervormingen. Open Vld en sp.a mogen elk twee ministers en een staatssecretaris afvaardigen. De liberalen zouden de portefeuilles Justitie, Asiel en Migratie, Pensioenen en Armoedebestrijding krijgen, terwijl de socialisten zich over de domeinen Werk, Economie en Fraudebestrijding mogen ontfermen. Het cdH zou bevoegd worden voor Binnenlandse Zaken, Energie, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen. De partij mag die bevoegdheden verdelen onder een minister en een staatssecretaris. Formateur Elio Di Rupo wordt om 21.00 uur bij de koning verwacht. Di Rupo wacht nu op de namen van de ministers en staatssecretarissen die de zes partijen van de nieuwe regering afvaardigen. Dinsdag legt de nieuwe regering de eed af in handen van koning Albert II. (MVL)

Onze partners