Di Rupo: 'De grootste Belgische staatshervorming ooit' (video)

11/10/11 om 09:46 - Bijgewerkt om 09:46

Formateur Elio Di Rupo (PS) verdedigde zijn 'Vlinderakkoord' met de stelling dat hij de grootste staatshervorming ooit heeft bereikt. (zie ook Video Kanaal Z).


Di Rupo zei dat met dit akkoord het land vooruit kan geholpen worden. Het akkoord beantwoordt aan de diepe verzuchtingen van veranderingen en aan de wil van stabiliteit, zei Di Rupo, die ook uitgebreid de onderhandelaars bedankte voor hun verantwoordelijkheidszin en moed.

Het akkoord vormt België definitief om: "Het zwaartepunt komt bij de gewesten en de gemeenschappen terecht en de federale overheid wordt compacter en efficiënter." "BHV, het probleem dat het politiek leven reeds vele jaren verzuurt", is "definitief de wereld uitgeholpen", klonk het.

Di Rupo: 'Gewesten zien fiscale autonomie vier keer groter worden'

De gewesten en de gemeenschappen, "die versterkt zijn in een van de grootste staatshervorming die België ooit heeft gekend", krijgen het beheer over talrijke nieuwe bevoegdheden en over een totaal bedrag van 17 miljard euro extra, lichtte hij toe. "Ze zullen een efficiënter beleid kunnen voeren, dat dichter bij de burger staat. De gewesten worden zo de motor van de economie en de werkgelegenheid. De gemeenschappen worden de kern van het gezinsbeleid en ouderenbeleid. De bijzondere financieringswet, de financiële ruggengraat van België, wordt grondig gewijzigd." De gewesten zien hun effectieve autonomie vier keer groter worden, met een fiscale autonomie van ongeveer 11 miljard euro extra, becijferde Di Rupo.

"En de federale staat heeft de noodzakelijke financiële speelruimte om haar opdrachten uit te kunnen voeren en haar verplichtingen na te blijven komen, in het bijzonder met het oog op de overheidsschuld."

Di Rupo: 'We hebben onze eigen belangen overstegen'

De onderhandelaars hebben volgens formateur Di Rupo de gigantische hervorming gekoppeld aan echte politieke vernieuwing die "onze burgers meer vertrouwen moet geven." Zo komt er onder meer een deontologische code voor parlementariërs. De verdere gang van zaken zal afhangen van de moed van de verantwoordelijken om voort te gaan, gaf Di Rupo nog mee. "Iedereen van de onderhandelaars heeft veel moed en verantwoordelijkheid aan de dag gelegd. Mijn collega's hebben laten zien dat ze hun eigen belangen kunnen overstijgen om uit de impasse te geraken."

Di Rupo: 'Eerste stap, maar fundamentele'

"Bij mijn aanstelling als formateur heb ik transparantie beloofd, de burgers hebben het terecht om te weten. Mijn collega's en ik zullen het volledige institutioneel akkoord bekend maken. Het was een eerste stap, maar wel een fundamentele stap. Er is nog heel wat werk. Nu moet de begroting 2012 worden opgemaakt. De nodige structurele hervormingen moeten worden doorgevoerd om de toekomst van ons land veilig te stellen, er zullen veel moeilijke maatregelen moeten genomen worden."

Di Rupo: 'In het bijzonder voor Nette...'

"Ondanks de omvang van de sanering van de begroting moet ze sociaal rechtvaardig zijn, de werkgelegenheid ten goede komen en de burgers helpen hun moeilijkheden te overwinnen. Politieke akkoorden zijn onontbeerlijk, maar niet voldoende. We moeten ijveren voor het algemeen belang. Werkgevers, werknemers, vakbonden, creatieve geesten... in het bijzonder voor de kinderen, zeker voor Nette (dochter van Beke, red), en voor onze jeugd.

Reacties

Na afloop waren de onderhandelende partijen unaniem over het akkoord: ze vinden elk aspect verdedigbaar. Morgen en wellicht overmorgen zet Di Rupo zijn contact met de partijvoorzitters voort met het oog op de keuze van een regeringscoalitie. (SD)

Onze partners