Di Rupo bereikt het ene akkoord na het andere

29/11/11 om 16:46 - Bijgewerkt om 16:46

Formateur Elio Di Rupo en de zes onderhandelende partijen bereiken het ene akkoord na het andere. Naar verwachting zal Di Rupo begin volgende week een regering voorstellen.

Di Rupo bereikt het ene akkoord na het andere

© Belga

Terwijl de media enkel nog oog hebben voor 'de poppetjes', de politici die de ministerposten zullen invullen, bereikt formateur Elio Di Rupo in de laatste rechte lijn het ene akkoord na het andere. Nu de begroting van de baan is, wil de formateur zo snel mogelijk een regering.

Algemeen wordt verwacht dat Di Rupo nog voor het einde van de week een totaal regeerakkoord heeft. Dat kan dan dit weekend voorgelegd worden op partijcongressen. Tegen maandag moeten we dan weten wie de verschillende partijen voordragen als minister. In dat scenario is er een regering voor de volgende Europese top. Die begint woensdag.

Tempo

Elio Di Rupo en de zes onderhandelaars hebben het tempo van hun werkzaamheden gevoelig opgedreven. Ze bereikten reeds akkoorden over het gelijke kansenbeleid, defensie en het Europees en buitenlandbeleid. In de loop van de namiddag zouden ze het luik arbeidsmarktbeleid, zonder begrotingsimpact, aansnijden.

Het ene akkoord volgt het andere op. Na de begroting en de structurele hervormingen, raakten de onderhandelaars van PS, CD&V, MR, Open Vld, sp.a en cdH het eens over het hoofdstuk asiel en migratie en over maatschappelijke integratie.

Justitie

Voor de vorming van de regering moet nog een aantal thema's de revue passeren. Het gaat onder meer over gezinsbeleid, zelfstandigenbeleid, consumentenbescherming, financiële regulering, mobiliteit, arbeidsrecht en de laatste delen van justitie en veiligheid.

Sommige partijen vermelden ook de datum van de overdracht van

bevoegdheden en de aanpassing van de financieringswet aan de knopen die tijdens het begrotingsoverleg werden doorgehakt. Op 13oktober, toen Groen! en Ecolo uit de formatie werden gegooid, stelde de formateur voor een "Uitvoeringscomité voor de institutionele hervormingen" op te richten. Dat comité, bestaande uit vertegenwoordigers van de acht partijen, moet het communautair akkoord in juridische teksten omzetten en zou regelmatig samenkomen na de regeringsvorming.

De formateur stelde dat de acht partijen na de begrotingswerkzaamheden zouden moeten blijven samenwerken om een aantal variabelen in de nieuwe financieringswet bij te stellen.

Taalneutrale premier

Nu de onderhandelaars de laatste rechte lijn hebben ingezet richting de eedaflegging van de nieuwe regering, beginnen steeds vaker lijstjes op te duiken met namen van de toekomstige ministers. Een knoop die voordien moet worden doorgehakt, is hoeveel ministers elke taalrol mag leveren en of de premier al dan niet als taalneutraal zal worden beschouwd.

Di Rupo = Franstalig

Bij CD&V gaan stemmen op om Di Rupo als Franstalige te beschouwen.

De samenstelling van de regering wordt geregeld via artikel 99 van de Grondwet. Dat schrijft voor dat de Ministerraad maximaal vijftien leden telt. "De Eerste Minister eventueel uitgezonderd, telt de Ministerraad evenveel Nederlandstalige als Franstalige ministers",

luidt het.

Geen polemiek

Aan Franstalige kant wil men alvast geen polemiek starten over het aantal ministers, al vraagt men zich af waarom plots de spelregels zouden moeten wijzigen wanneer een Franstalige uitzicht heeft op het premierschap.

CD&V-senator Rik Torfs verklaarde "in eigen naam" op Bel RTL dat de premier in de volgende regering deel moet uitmaken van het evenwicht tussen Vlamingen en Franstaligen. "Een meerderheid van Franstalige ministers zou nogal vreemd zijn in een land waar Vlamingen in de meerderheid zijn", luidde het.

Signaal

Bij Torfs' partij valt te horen dat het in tijden van besparingen een goed signaal zou zijn mocht de regering een minister minder tellen. Bovendien, luidt het, was het in het verleden de gewoonte dat een Franstalige premier bij het Franstalige contingent werd gerekend en een Vlaamse premier als taalneutraal werd beschouwd.

De Vlaamse christendemocraten wijzen er evenwel op dat de discussie pas aan de orde zal zijn bij de aanduiding van de ministers. (Belga/EE)

Onze partners