Di Rupo begrijpt onvrede over anonieme sociale kliklijn

13/06/13 om 18:09 - Bijgewerkt om 18:09

(Belga) Open Vld, CD&V en Groen hebben er problemen mee dat er ook anoniem klachten over sociale fraude kunnen worden ingediend op het meldpunt dat de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) later dit jaar wil lanceren. Premier Elio Di Rupo "begrijpt" de standpunten en merkt op dat het voorstel van de administratie nog niet binnen de regering is besproken.

Woensdag raakte het voornemen van de SIOD bekend. Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (sp.a) benadrukte dat het niet om iets nieuws gaat, maar dat de dienst enkel een aantal meldpunten wil bundelen waar nu al een en ander kan worden gemeld. Bovendien verzekerde hij dat zomaar iemand anoniem aanklagen, niet kan en ook niet zal kunnen. Wouter De Vriendt (Groen), Bart Somers (Open Vld) en Nahima Lanjri (CD&V) steunden het oprichten van zo'n meldpunt. Maar toelaten dat eender wie anoniem klacht kan indienen, is een brug te ver. De Vriendt vreest een heksenjacht die de strijd tegen fraude net zal belemmeren, terwijl Somers de mogelijkheid zowel inefficiënt als moreel onaanvaardbaar vindt. "Voor onze fractie gaat dat echt niet", zei Somers. Lanjri zei zich "ernstige vragen" te stellen bij de mogelijkheid. Premier Elio Di Rupo zei de standpunten perfect te begrijpen. Hij wees erop dat het voorstel nog niet op de regeringstafel is gepasseerd en beloofde dat bijzondere aandacht zal worden besteed aan de rechten van de geviseerde personen of bedrijven en van de personen die klacht indienen, net als voor de procedures. De Vriendt noemde het antwoord van de premier problematisch, terwijl Somers en Lanjri net tevreden waren dat Di Rupo had verklaard hun bezorgdheid te delen. "Het is belangrijk dat dit eerst in het kernkabinet wordt uitgeklaard", aldus Lanjri. Nadia Sminate (N-VA) vindt dat dan weer dat de essentie van de discussie niet mag herleid worden tot het al dan niet anonieme karakter van een klacht, maar dat ze zich moet toespitsen op de relevantie van de aangebrachte feiten. De inspectiedienst zal bij elke aangifte of klacht de concrete afweging moeten maken of in het specifieke geval een onderzoek te verantwoorden is. De identiteit noch de drijfveer van de klager zijn relevant voor de inspectiedienst, aldus Sminate. De voordelen van een uniek meldpunt voor fraude kunnen voor Sminate opwegen tegen de nadelen. Al moet dat dan wel leiden tot een professionalisering van de aanpak. Misbruik van het meldpunt moet bestraft worden, besluit ze. (Belga)

Onze partners