"Decreet Vlaamse kinderbijslag zal onder meer gaan over uitbetaling"

05/02/16 om 11:20 - Bijgewerkt om 11:20

Bron: Belga

(Belga) De Vlaamse regering maakt dit jaar werk van een decreet Vlaamse kinderbijslag en een van de onderdelen van dat decreet heeft precies betrekking op de wijze van uitbetaling van de kinderbijslag. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V). Hij reageert daarmee op de audit van Deloitte die stelt dat de kinderbijslag door één instelling laten uitbetalen veel efficiënter is dan het huidige systeem van dertien fondsen.

Door de zesde staatshervorming is de kinderbijslag een Vlaamse bevoegdheid geworden. De regering maakt daarom dit jaar werk van een decreet kinderbijslag. "Een van de onderdelen van het nieuwe decreet", verduidelijkt minister Vandeurzen vrijdag, "heeft betrekking op de wijze van uitbetaling van de kinderbijslag." Net om die reden is de studie van Deloitte besteld en heeft de regering, conform het regeerakkoord, het initiatief genomen om een objectieve kosten-batenanalyse te maken. Daarbij wordt de kostenefficiëntie onderzocht van de mogelijkheid de uitbetaling in te kantelen in de Vlaamse administratie én van de mogelijkheid de uitbetaling toe te vertrouwen aan een of meerdere derden. Wat die tweede optie betreft, werd ook de formule onderzocht waarbij de rechthebbende een keuze kan maken, aldus Vandeurzen. Een beslissing over hoe de uitbetaling zal gebeuren, is dus nog niet genomen. Wel maakt Vandeurzen duidelijk dat tot aan de implementatie van het nieuwe decreet kinderbijslag de Vlaamse regering sowieso een beroep doen op de kinderbijslagfondsen, "omwille van het belang van de continuïteit". (Belga)

Onze partners