De Wever: Onderwijsakkoord 'schitterend', maar voor verandering vatbaar

06/06/13 om 02:28 - Bijgewerkt om 02:28

Ondanks alle controverse is Bart De Wever tevreden over de onderwijshervorming. Wat precies het resultaat wordt, blijft de vraag. De volgende Vlaamse regering "zal alles nog moeten beslissen", zegt De Wever.

N-VA-voorzitter Bart De Wever was te gast in het VRT-programma Terzake. Daar verdedigde hij om te beginnen zijn opgemerkte afwezigheid in het parlementaire onderwijsdebat. De specialisten binnen de N-VA-fractie hadden namens de partij gesproken en daar had hij zelf niks aan toe te voegen, vond hij.

"Ik heb als partijvoorzitter mijn plicht gedaan. Maar ik ben blijkbaar de enige partijvoorzitter waarvan verwacht wordt dat hij alle parlementaire debatten over alle thema's voert. Elke woensdag is dat hetzelfde schouwspel: 'De Wever moet hier zijn, De Wever moet over voetbal praten, hij moet over dit praten, hij moet over dat praten.' Ik vind dat eerlijk gezegd nogal een hypocriet schouwspel."

Probleem in de hoofden van de ouders

Na heel wat misbaar en onenigheid in de Vlaamse coalitie vond De Wever niet dat hij teveel had moeten toegeven in de onderwijsdiscussie. "Dit is een schitterend akkoord", zei hij. "Er zijn heel veel goede hervormingen. Ik sta daar honderd procent achter. Maar men focust alleen op wat er niet is. Dat is jammer."

Als sterke punten in het onderwijsakkoord stipte De Wever onder andere taaltoetsen, de versterking van het technische en beroepsonderwijs, vakleraars in de lagere school en de samenwerking met de privésector aan.

"Je moet leerlingen zo vroeg mogelijk naar hun talent oriënteren", zei hij. "Wat wij vreesden - de brede eerste graad, iedereen hetzelfde onderwijs tot veertien jaar, allemaal in hetzelfde klasje, eender wat je talent is - dat vind ik verschrikkelijk."

De Wever vindt het 'fantastisch' dat leerlingen al in het basisonderwijs gestimuleerd zullen worden voor wetenschap en techniek. "Wat is het pijnpunt? Veel mensen die technische begaafd zijn, wordt wijsgemaakt dat ze toch maar ASO moeten doen, terwijl de arbeidsmarkt roept om technische geschoold personeel."

Het probleem met het beruchte watervalsysteem zit grotendeels in de hoofden van de ouders, vindt De Wever. "Daar moet het gebeuren, niet in de hervorming van structuren. Dat heeft geen zin. Goed onderwijs begint bij de ouders en bij goede leerkrachten."

Herzien in 2016?

Blijft de kritiek dat de hervorming pas op kruisnelheid komt in 2016 en dus door de volgende Vlaamse regering alweer ongedaan gemaakt kan worden. "We gaan dat loyaal uitvoeren, maar voor mij is het wel belangrijk dat de vrijheid van onderwijs blijft bestaan", zei De Wever.

Volgens de N-VA-voorzitter heeft België na Finland het beste onderwijs van Europa. Daar wil hij niet aan morrelen. Als ouders tevreden zijn over de school van hun kinderen, wil hij hen verzekeren dat daar niets aan zal veranderen. Dat wil volgens hem zeggen dat de volgende Vlaamse regering inderdaad kan ingrijpen en de nu overeengekomen plannen veranderen.

De Wever is niet onder indruk van SP.A-voorzitter Bruno Tobback en hoofd van het katholiek onderwijs Mieke Van Hecke, die stellen dat de onderwijshervorming een trein is die niet meer te stoppen valt. "De volgende regering kán niet anders beslissen", had Tobback gezegd in Volla Politica op de VRT. Als de trein eenmaal vertrokken is, is al de rest volgens hem "een achterhoedegevecht."

Komt daarbij dat het katholiek onderwijs, het gemeenschapsonderwijs, de Jezuïeten én Voka de hervorming steunen, merkte Terzake-moderator Lieven Verstraete op. "Maar ik steun deze hervorming óók", zei De Wever. "Zoals ze nu op papier staat, vind ik ze prima."

Wat dus niet wil zeggen dat niet zowat alles nog voor verandering vatbaar is en de N-VA-voorzitter onderwijs nu al naar voor schuift als campagnethema voor 2014. De Wever: "Wij stemmen tijdens deze legislatuur geen enkel decreet. Het is dus niet zodat ze volgende regering vrij zal beslissen, ze zal alles nog moéten beslissen. Dat vind ik ook goed, want in 2014 kan de kiezer spreken."

Dat moet volgens De Wever echter niet tot verder onmin leiden met de coalitiepartners. "Wij gaan dit loyaal uitvoeren en wij blijven loyaal inde Vlaamse regering tot de laatste dag."

Gehakketak

De Wever stelde dat hij geen politieke spelletjes gespeeld heeft met de onderwijshervorming. "Dit is een onvoorstelbaar belangrijk dossier. Dit ging nu eens echt over inhoud en niet over politieke Stratego, zoals de kranten schreven. Dit belangt ons allemaal aan."

Toch is de sfeer rond het akkoord verpest door 'politiek gehakketak', gaf De Wever toe. "Daar heeft de meerderheid echt gefaald. Ik wil een deel van de verantwoordelijkheid opnemen, want het gehakketak komt van twee kanten. Ik betreur het dat je zo'n goeie hervorming hebt en dat het eigenlijk lijkt alsof de regering in de lappenmand ligt."

Onze partners