De Wever: '7 miljoen besparen in Antwerpen, maar zonder kaasschaafmethode'

18/06/13 om 16:33 - Bijgewerkt om 16:33

De stad Antwerpen schrapt in het kader van haar meerjarenbegroting 2014-2019 voor 7 miljoen euro aan subsidies en convenanten.

De Wever: '7 miljoen besparen in Antwerpen, maar zonder kaasschaafmethode'

© Belga

In het kader van de meerjarenbegroting voor de periode 2014-2019 heeft het Antwerpse stadsbestuur beslist om voor 7 miljoen euro te schrappen in convenanten met en subsidies aan partnerorganisaties over alle beleidsdomeinen heen.

Dat budget komt nu van 54 miljoen euro op zowat 47 miljoen te liggen. De operatie gebeurt volgens burgemeester Bart De Wever (N-VA) niet door middel van de kaasschaafmethode, maar wel na een zorgvuldige analyse van alle samenwerkingen.

De meerjarenbegroting wordt pas in het najaar volledig op punt gesteld, maar nu is al zeker dat de stad Antwerpen op heel wat vlakken moet besparen om op andere weer wat investeringsruimte te kunnen vrijmaken. In de media circuleerde in dat verband al een mogelijk verlies van 1.200 banen, maar dat is volgens het stadsbestuur erg voorbarig.

'We willen naakte ontslagen vermijden'

"We moeten wel bekijken hoe we het equivalent van die 1.200 kunnen besparen", zegt schepen voor Financiën Koen Kennis (N-VA). "We willen naakte ontslagen vermijden en geven de voorkeur aan natuurlijke afvloeiingen en optimalisaties."

Het schepencollege besliste alvast om voor 7 miljoen euro te snoeien in de convenanten en subsidies, zodat partnerorganisaties nu al weten waar ze vanaf 1 januari 2014 aan toe zullen zijn. De volledige lijst met 'winnaars en verliezers' wordt pas tijdens de gemeenteraad van volgende week bekendgemaakt, maar onder meer Samenlevingsopbouw (-200.000 euro) en integratiecentrum de8 moeten anders of efficiënter gaan werken. Er komt ook een nieuwe overeenkomst rond afvalverwerking om de oplopende kosten daarvan te drukken.

OCMW-tekorten wegwerken

Daarnaast wil de stad komaf maken met het achteraf bijpassen van de tekorten bij het OCMW en neemt daarom een geraamd tekort van 11 miljoen euro voor 2013 al op in de budgetswijziging van dit jaar. Bovendien zal het OCMW zelf meer dan 8,6 miljoen euro moeten besparen om het nog hoger liggende reële tekort weg te werken, maakte het schepencollege bekend.

Voorts zal het stadsbestuur naar eigen zeggen een record aan 247 miljoen euro aan toekomstige investeringsruimte hebben door onder meer efficiëntie-oefeningen, het 'on hold' zetten van door de vorige bestuursploeg geplande projecten en de digitalisering van haar communicatie.

De stad past 26 miljoen bij om het reële OCMW-tekort van 2012 en het geraamde tekort van 2013 op te nemen in de wijziging van de nog door het vorige bestuur goedgekeurde budget van dit jaar. "Zo krijgen we een duidelijker beeld van de situatie en sluiten we nauwer aan bij het reële budget van het OCMW", zegt schepen van Financiën Koen Kennis (N-VA).

Geen belastingverhoging

Het OCMW moet ook fors besparen en doet dat voornamelijk door een gebouw te verkopen aan het stedelijke Zorgbedrijf (5 miljoen euro) en de dotatie aan dat Zorgbedrijf te laten zakken (2 miljoen euro).

Volgens OCMW-voorzitter Liesbeth Homans (N-VA) kunnen de besparingen worden doorgevoerd zonder prijsverhogingen of een beperktere dienstverlening. Burgemeester Bart De Wever verklaarde dat er voorts dit jaar vooral budgetten verschoven worden en er dus niet zozeer gesnoeid wordt. Ook een belastingverhoging komt er niet.

Oppositie Groen: 'Schuldig verzuim'

Terwijl het aantal GAS-ambtenaren en de repressie stijgt, worden bij de besparingen van de stad Antwerpen net die organisaties aangepakt die een belangrijke preventieve en
maatschappelijke rol spelen in het stedelijke weefsel. Dat is althans de conclusie van oppositiepartij Groen na de bekendmaking van de 7 miljoen besparingen.

Groen noemt het onaanvaardbaar dat vele sociale organisaties te horen kregen dat ze in 2014 geen geld meer krijgen van de stad. Het zou onder meer gaan om het Minderhedenforum, de Federatie voor Marokkaanse Verenigingen en de Unie van Turkse Verenigingen. Ook minderhedencentrum de8 en Samenlevingsopbouw moeten inleveren, wat in tijden van crisis voor Groen niet kan.

"In het licht van de Antwerpse armoede- en diversiteitscijfers is dit de realiteit ontkennen, meer zelfs, het is regelrecht schuldig verzuim", vindt Meyrem Almaci, Groen-fractieleidster in de gemeenteraad.

Nog bij Groen vreest Borgerhouts districtsvoorzitter Marij Preneel dat de stad bij de opmaak van de meerjarenbegroting de 'spaarpot' van het district wil aanslaan, waardoor projecten als de heraanleg van het plein het Laar bedreigd zouden worden. Schepen voor Financiën Koen Kennis (N-VA) stelt daarentegen dat de meerjarenbegroting nog
niet klaar is en hij niet tegen de heraanleg gekant is. Hij erkent wel dat "aan het eind van een legislatuur niet gebruikte budgetten kunnen terugvloeien".

Volgens Kennis moeten zowel districten als andere diensten "leren om te realiseren wat ze beloven" en bij onvoorzien uitstel van gebudgetteerde projecten het geld daarvoor tijdig elders zien te gebruiken. (Belga/AVE)

Onze partners