'De patiënt staat centraal in beleid, want hij betaalt'

20/11/14 om 16:57 - Bijgewerkt om 16:57

De burger zal betalen. Dat was zowat de conclusie uit het vragenuurtje in de Kamer. 'Gepensioneerden in België zullen jaarlijks een maand aan pensioen - 1.230 euro - meer belastingen moeten betalen.' Ook het beleid van Maggie De Blocken de 'forse prijsverhogingen' werd in vraag gesteld.

De regering-Michel I wordt 'een belastingregering voor de gepensioneerden en meest kwetsbaren van de maatschappij, maar een antibelastingregering voor de grote bedrijven in onze samenleving', steekt Raoul Hedebouw (PTB-GO!) van wal in het Parlement.

'Een maand pensioen aan belastingen'

De partij berekende de gevolgen van een niet-indexering van de belastingverminderingen voor vervangingsinkomens die in het beleid van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) gepland zijn. 'Over een periode van tien jaar hebben wij becijferd dat gepensioneerden in België jaarlijks een maand aan pensioen - 1.230 euro - meer belastingen zullen moeten betalen', aldus Hedebouw.

Van Overtveldt voegt er echter aan toe, dat de kwetsbare groep met vervangingsinkomens zal kunnen rekenen op een bijkomende belastingvermindering. 'De belastingvermindering zal toch verhoogd kunnen worden voor 2014. Zij zullen dus geen nadeel ondervinden', klinkt het.

Het thema Pensioenen houdt ook Nele Lijnen (Open VLD) bezig. 'Mensen moeten de vrijheid hebben om zelf te beslissen of, hoeveel en hoe lang ze na hun pensioen nog zullen voortwerken', vindt ze. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) zegt een deeltijds pensioen te willen instellen. 'Dat kan opgenomen worden vanaf de leeftijd waarop men met vervroegd pensioen kan gaan', legt hij uit. 'De werknemer neemt dan een deel van zijn pensioen op, terwijl hij nog deels aan het werk is en zijn rechten verder opbouwt. Het systeem biedt voordelen voor zowel de werknemer - met een hoger pensioen - als de werkgever - met kennisbehoud.'

'33 miljoen euro besparingen is voor rekening patiënten'

En ook de trend van besparingen wordt voortgezet. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) werd op de rooster gelegd omwille van de 'forse prijsverhoging van tarieven voor een consultatie bij een specialist'. 'U zei niet aan de tarieven van de specialisten te zullen raken, noch aan kwaliteit in te boeten', richt Alain Mathot (PS) zich tot de minister. 'Dat is niet mogelijk als u 33 miljoen euro aan besparingen moet doorvoeren. En die rekening zal aan de patiënten gepresenteerd worden.'

De Block relativeert de aanpassingen van de remgelden echter. 'Het effect van de aanpassingen is heel beperkt. Er is een globale stijging, ja. Maar de Belg zal jaarlijks slechts 35 eurocent meer betalen per persoon in 2015. Een minimale bijdrage. Onder andere medische experten en de zorgindustrie hebben veel grotere inspanningen geleverd, zoals het ook hoort.'

'Vaste bedragen zijn transparanter dan het huidige systeem van procentuele remgelden', verklaart De Block haar beleid nog. 'Ook zoals vandaag komt er een toeslag bij voor avond- en weekendbezoeken. Voor consultaties van specialisten zoals oncologen of psychologen die geregeld bezocht moeten worden door een patiënt, zal het remgeld verminderd worden. Ook blijft een sociaal vangnet voor de zwakste patiënten behouden. Het remgeld wordt niet langer geïndexeerd en dat zal op termijn bovendien voordeliger blijken voor de patiënten.'

Toch is Maya Detiège (SP.A) het niet eens met die regeling: 'Iemand die geregeld ooginfecties heeft, zal ook vaker naar de oogarts moeten gaan bijvoorbeeld. Het zijn die mensen die vaak naar de specialist moeten, die de dupe zijn van uw beleid.' Mathot besluit dat De Block gelijk heeft als ze zegt dat de patiënt centraal staat in haar beleid: 'Inderdaad, want hij is degene die zal betalen.'

Onze partners