'De OCMW's verzuipen'

07/02/12 om 14:45 - Bijgewerkt om 14:45

De OCMW's staan onder druk. 'En dat komt niet alleen door de opvang van daklozen en asielzoekers, maar ook door het stijgende aantal armen en mensen met schulden', zegt Hans Bonte, SP.A-Kamerlid en OCMW-voorzitter van Vilvoorde.

'De OCMW's verzuipen'

© ImageGlobe

Wie niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien, kan in laatste instantie hulp zoeken bij het plaatselijke OCMW. Maar die OCMW's moeten soelaas zien te bieden aan almaar toenemende sociale noden, vaak zonder een bijbehorende stijging van financiële middelen en mankracht.

'Op haast elk denkbaar gebied krijgt het OCMW van Vilvoorde meer vragen om hulp', zegt Hans Bonte, OCMW-voorzitter van Vilvoorde. 'Een opvallende trend is het toenemende aantal mensen met een schuldenprobleem, en binnen die categorie zijn jongeren steeds sterker vertegenwoordigd.'

Alleen al met schuldbegeleiding - voor de gevallen waar dat nog zin heeft, de meesten zijn namelijk zo ver weggezakt dat ze via de rechtbank een collectieve schuldenregeling moeten aanvragen - zijn die werknemers van het OCMW van Vilvoorde voltijds in de weer.

'Momenteel krijgen 56 gezinnen intensieve schuldbegeleiding', zegt Bonte. Tientallen andere staan op de wachtlijst, met een wachttijd van minimaal zes weken - een eeuwigheid als de onbetaalde rekeningen zich opstapelen. Schuldproblemen zijn vaak complexe dossiers, en bovendien een werk van lange adem. 'Maar intussen worden de wachtlijsten steeds langer', aldus Bonte.

KinderenEen ander groot punt van zorg, zegt Bonte, zijn kinderen uit kansarme gezinnen. 'Het aantal kinderen in Vilvoorde dat opgroeit in een gezin met een zeer laag inkomen is gestegen van 867 eind 2007 naar 1398 in 2011. De als gevolg van de crisis tijdelijk groeiende kloof dreigt zich daardoor te bestendigen. De sociale zekerheid noch de OCMW's zijn op dit moment bij macht die kloof te verkleinen.' De nabijheid van Brussel maakt dat Bonte veel 'uiterst kansarme allochtonen uit de hoofdstad' over de vloer krijgt, vaak met een enorme taalachterstand, wat hun kansen op de arbeidsmarkt zo goed als tenietdoet. Een derde van de uitgekeerde leeflonen in Vilvoorde gaat naar mensen van vreemde afkomst.

'Wij komen er ook niet toe preventief te werken', zucht Bonte, terwijl dat juist hard nodig zou zijn. ' Kwetsbare jongeren kennen vaak niet eens het verschil tussen een bankkaart en een kredietkaart.'

Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Maggie De Block (Open VLD) vraagt in haar beleidsnota dat de OCMW's 'proactief' armoede zouden opsporen, want voorkomen is beter dan genezen. 'Maar de bittere waarheid is dat wij minder dan ooit systematisch op huisbezoek kunnen, zelfs als we signalen krijgen dat het ergens misloopt. De OCMW's zijn aan het verzuipen. We worden letterlijk overspoeld. Laat staan dat wij vroegtijdig op zoek zouden gaan naar kwetsbare gezinnen en verdoken armoede, zoals de staatssecretaris terecht bepleit. Zonder extra middelen is dat volstrekt onmogelijk.' (HR)

Lees meer over:

Onze partners