Jan Vercamst
Jan Vercamst
Nationaal voorzitter liberale vakbond ACLVB
Opinie

23/04/15 om 16:15 - Bijgewerkt om 16:15

'De macht van de vakbond beperkt zich tot het vertolken van wat er aan de basis leeft'

ACLVB-voorzitter Jan Vercamst reageert op een opiniestuk van Trends-journalist Alain Mouton. Die had de vakbonden oligarchen genoemd.

'De macht van de vakbond beperkt zich tot het vertolken van wat er aan de basis leeft'

© Belga

In het opiniestuk van Alain Mouton in Trends worden vakbonden vergeleken met oligarchieën. Die vergelijking loopt mijns insziens volledig mank. Een oligarchie betekent dat de macht in handen is van een kleine groep mensen. Wij zijn misschien als toplui wel de spreekbuis van onze organisatie, maar onze macht beperkt zich tot het vertolken van wat er aan de basis leeft.

Bij de Liberale Vakbond is het zelfs zo dat de basis bij monde van ons nationaal congres en nationaal comité belangrijke beslissingen nemen die niet toekomen aan het uitvoerend comité of zelfs nationaal bureau. Om zijn stelling bij te treden verwijst Alain Mouton in eenzelfde artikel ook naar de zogezegde onwrikbare houding van de Belgische vakbonden om het systeem van de automatische loonindexering niet los te laten en onze positie ten opzichte van hogere pensioenleeftijden.

De timing is niet toevallig. De kamer besliste gisteren over een wetsontwerp die de indexsprong mogelijk maakt. Onze bescheiden mening hierover: onaanvaardbaar. Er is geen enkel model dat bijkomende arbeidsplaatsen kan garanderen. Zoals ook geen enkel model kan vermijden dat deze inspanning van de werknemers in de zakken van de aandeelhouders zal terecht komen. Is dat een oligarchische gedachte of gewoon realiteitszin?

Vakbonden staan zowel voor activering als betaling van werkloosheidsuitkeringen

Wij zijn ook unieke organisaties die blijkbaar de poten vanonder hun eigen businessmodel zagen. Niet geheel toevallig als je de geschiedenis erop naslaat. We hebben zowel een activiteit van loopbaanbegeleiding als de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen. Toch wel vreemd om ons dan te verwijten van onze macht gebruik te maken ten voordele van de werklozen en niet de werkenden.

Een vakbond is een democratische organisatie die de belangen verdedigt van zowel werknemers als sociaal verzekerden en ja, dat heeft ook met activering op de arbeidsmarkt te maken. Overigens ook in een goed werkend partnership met de overheid. En dat we reageerden op de uitspraken van N-VA-kamerlid Zuhal Demir had vooral te maken met onze reactie op misleidende informatie waarbij we prompt steun ook kregen vanuit zowel RVA-hoek als de eigen coalitiepartners. In een oligarchie word je zelden bijgetreden.

Een uitgestoken hand aan al wie niet vertrouwd is met de vakbondswerking

Ik nodig hierbij alle politici en journalisten uit die vragen hebben over de werking van vakbonden om eens samen met mezelf een aantal bezoeken te brengen aan vakbondssecretariaten en hen te laten kennis maken met onze interne werking en onze meerwaarde die we leveren in een breed maatschappelijke context. Ik respecteer diverse meningen, maar ik kan geen tendentieuze en populistische discours aanvaarden die geen hout snijden.

Enige intellectuele eerlijkheid zou wel op zijn plaats zijn. En als ik hiertoe kan bijdragen om individuele percepties recht te trekken, laat dit dan een uitgestoken hand zijn.

Lees meer over:

Onze partners