Elisabeth Meuleman (Groen)
Elisabeth Meuleman (Groen)
Vlaams parlementslid voor Groen en gemeenteraadslid in Oudenaarde
Opinie

05/05/14 om 10:20 - Bijgewerkt om 10:21

De inzet van 25 mei? Niet Bart of Kris, maar de 260.000 Vlamingen die van wieg tot rusthuis op de wachtlijst staan

Gaat het om Bart, Wouter of Kris? Rood, blauw of geel? Volgens Groen gaat het om iets anders, schrijft Elisabeth Meuleman, fractieleidster in het Vlaams parlement. 'Het gaat over Greta die al 5 jaar op de wachtlijst staat voor een plaats in het rusthuis. En over Lex, die wacht op een plaats in een crèche.'

De inzet van 25 mei? Niet Bart of Kris, maar de 260.000 Vlamingen die van wieg tot rusthuis op de wachtlijst staan

Elisabeth Meuleman © Belga

'Gaat het om Bart, Wouter of Kris? Rood, blauw of geel? Volgens Groen gaat het om iets anders. Volgens Groen gaat het over Greta die al 5 jaar op de wachtlijst staat voor een plaats in het rusthuis. En over Lex, die wacht op een plaats in een crèche.'

Zo start ons pakkend videofilmpje (zie onderaan) waarin Greta en de moeder van Lex aan het woord komen. Echte mensen die hun eigen persoonlijk verhaal vertellen. Tussen Lex en Greta is er 70 jaar verschil maar ze staan vandaag alle twee op de veel te lange wachtlijsten. Want in Vlaanderen sta je op de wachtlijst van de wieg tot in het rusthuis.

Greta staat symbool voor de 100.000 tot 160.000 ouderen die op een wachtlijst staan voor ouderenzorg. De helft van de ouderen wacht tussen zes maanden en 1 jaar op een opname in een rusthuis. 1 op 5 wacht zelfs langer dan een jaar.

Lex symboliseert de nood aan extra kinderopvang in dichtbevolkte steden. Er zijn in Vlaanderen 44.000 extra kinderopvangplaatsen nodig. Maar de problematiek van wachtlijsten is ruimer. Er staan bijna 22.000 personen met een handicap op de wachtlijst, 4.500 jongeren wachten op hulp of ondersteuning van de bijzondere jeugdzorg.

De huidige Vlaamse regering met CD&V, N-VA en SP.A heeft de wachtlijsten alleen maar laten toenemen. Groen voorziet in haar zuurstofplan extra middelen om de wachtlijsten aan te pakken. Met een extra investering van 1,4 miljard euro voorzien we een zorggarantie voor elke burger die het nodig heeft, jong of oud. Dat geld wil Groen halen uit een eerlijke bijdrage van de inkomsten uit vermogen (boven 1 miljoen euro), fraudebestrijding en het besparen op de overconsumptie binnen de gezondheidszorg.

Jo Vandeurzen

Jo Vandeurzen © Belga

De huidige Vlaamse regering liet het probleem van de wachtlijsten aanslepen. Bevoegd minister Jo Vandeurzen (CD&V) kwam pas tegen het einde van de legislatuur met oplossingen aandraven. In nieuwe decreten voor de gehandicaptensector, jeugdzorg en kinderopvang beloofde de minister een oplossing tegen... 2020. Maar daarbij ging hij eerder uit van een besparingsscenario dan van investeringen. Zonder nieuwe middelen voor persoonsgebonden uitkeringen én aangepaste voorzieningen, zullen de noden niet kunnen opgelost worden. Met de voorstellen van de minister worden de wachtlijsten aan het zicht onttrokken, maar de mensen blijven in de miserie zitten.

De 1,4 miljard euro die Groen wil investeren is noodzakelijk om voor elk kind een plaatsje te voorzien in de kinderopvang. Elke kinderopvang, zelfstandig of gesubsidieerd, moet een faire kans krijgen om financieel te overleven. De kwaliteit van de kinderopvang schuilt niet in het aantal regeltjes dat je oplegt, maar eerder in het aantal begeleiders per kind.

Elke oudere of andere zorgbehoevende burger moet voor Groen een beroep kunnen doen op woonzorg in de eigen buurt of dorp en op 24 uur op 24 uur assistentie bij dagelijkse activiteiten die georganiseerd wordt vanuit een lokaal dienstencentrum. Zo kunnen ouderen langer in hun vertrouwde omgeving blijven. Daarvoor zijn meer middelen nodig, maar het is niet alleen een centenkwestie.

We moeten nieuwe oplossingen naar voor schuiven. Dat kan door meer dan nu in te zetten op kleinschalige (samen)woonvormen voor ouderen in plaats van traditionele nieuwbouwwoonzorgcentra. Daarvoor is het ook nodig om overtollige regeltjes af te bouwen en bestaande wetgeving te versoepelen zodat dergelijke initiatieven niet langer ontmoedigd worden.

Deze verkiezing gaat niet over Bart, Wouter of Kris. Maar over alle Greta's en Lex'en die van wieg tot rusthuis in de wachtrij staan. Voor Groen zijn zij de inzet van deze verkiezingen.

Onze partners