'De Gelder lijdt aan schizofrene psychose'

16/07/10 om 11:49 - Bijgewerkt om 11:49

Een tegenexpert komt tot tegengestelde besluiten dan die van het college van gerechtspsychiaters.

Een tegenexpert die Kim De Gelder heeft onderzocht komt in zijn besluitvorming tot conclusies die diametraal staan tegenover die van het college van gerechtspsychiaters. Volgens hem is De Gelder ziek en ontoerekeningsvatbaar.

Vijf gerechtspychiaters verklaarden De Gelder eerder toerekeningsvatbaar. Maar op vraag van de advocaat en de familie van De Gelder voerde neuropsychiater Karel Ringoet een tegenonderzoek uit.

Daaruit blijkt volgens Ringoet dat De Gelder ziek is. Hij lijdt aan schizofrene psychose en is ontoerekeningsvatbaar, zo zegt Ringoet in De Morgen. Volgens hem hoort De Gelder niet thuis in de gevangenis.

Hij maakt zich sterk dat zijn onderzoek zwaarder weegt dan dat van de gerechtspsychiaters omdat De Gelder met hen nauwelijks wilde praten en met hem wel.

De Gelder bracht begin 2009 in een kinderdagverblijf in Dendermonde drie mensen om het leven en een week voordien een bejaarde vrouw in Vrasene.

Eind juni raakte bekend dat de raadkamer in Dendermonde De Gelder nog niet kon verwijzen naar de kamer van inbeschuldigingstelling met het oog op een assisenproces. Reden was bijkomend onderzoek door een farmacoloog van de medicatie van De Gelder.

Lees meer over:

Onze partners