De Croo wil jobvriendelijke én koopkrachtvriendelijke index

14/02/12 om 18:17 - Bijgewerkt om 18:17

(Belga) Open Vld-voorzitter Alexander De Croo legt opnieuw de herziening van het indexeringsmechanisme op tafel. Aanleiding is de aankondiging dat de Europese Commissie de macro-economische toestand van ons land grondig tegen het licht wil houden. De Croo stelt het automatisch karakter niet in vraag, maar vindt dat moet worden nagedacht over het mechanisme zelf.

Eind deze maand voert de federale regering haar begrotingscontrole door. Als gevolg van de gedaalde economische groei, moet de ploeg-Di Rupo op zoek naar extra middelen om het tekort op 2,8 procent van het bbp te houden. De boodschap vanuit de Europese Commissie betekent voor De Croo het signaal dat niet enkel extra moet worden bespaard, maar dat de regering ook maatregelen moet nemen om de concurrentiekracht van de ondernemingen te versterken. "Door de economische terugval is het belangrijk dat we onze bedrijven competitief houden met die van onze buurlanden. Daarom moet de loonkostenhandicap worden aangepakt, bijvoorbeeld door een hervorming van het huidige indexsysteem", vindt de liberale voorzitter. Indien de regering de loonkostenhandicap niet aanpakt, dreigen volgens hem immers tal van bedrijven weg te trekken, met massaal banenverlies tot gevolg. De Croo vraagt dat de studie van de Nationale Bank over het indexmechanisme wordt vrijgegeven en dat naar aanleiding van de begrotingscontrole een debat kan plaatsvinden over mogelijke aanpassingen. "Het huidige indexsysteem is bedoeld om de koopkracht van de mensen te vrijwaren. Maar als het ertoe leidt dat er massaal banen verloren gaan, moeten we ingrijpen. We moeten durven nadenken over een indexsysteem dat én koopkracht- én jobvriendelijk is", besluit De Croo. Zijn partijgenoot en Europees parlementslid Philippe De Backer blikt eveneens vooruit naar de begrotingsdiscussie. "Structurele hervormingen van onze arbeidsmarkt en fiscaliteit zijn nodig om onze bedrijven zuurstof te geven, ondernemerschap aan te moedigen en competitiviteit te herstellen. Enkel vanuit de private sector kunnen we opnieuw duurzame groei creëren en banen scheppen", meent De Backer. (LOD)

Onze partners