De Croo vindt standpunt van CD&V en N-VA redelijk

30/08/10 om 19:20 - Bijgewerkt om 19:20

Open VLD steunt de eis van CD&V en N-VA om het extra geld voor Brussel te koppelen aan de herziening van de financieringswet.

Open VLD-voorzitter Alexander De Croo vindt dat N-VA en CD&V een redelijk standpunt innemen door niet akkoord te gaan met een herfinanciering van Brussel zonder dat er stevige garanties voor een herziening van de financieringswet aan zijn gekoppeld.

Op die eis is het overleg van preformateur Elio Di Rupo met de zeven partijen die deelnemen aan de onderhandelingen over de staatshervorming zaterdagavond spaak gelopen.

N-VA en CD&V vonden dat er in het ultieme voorstel van Di Rupo onvoldoende garanties zaten dat de financieringswet (die de financiële stromen tussen de federale overheid en de deelstaten regelt) in ruil voor het extra geld voor Brussel effectief zal worden herzien.

'Drijfzand'

De zeven partijen hadden eerder een princiepsakkoord gesloten om de wet aan te passen, maar N-VA en CD&V twijfelen aan de uitvoering ervan.

Het akkoord is gebaseerd op twaalf principes aan de hand waarvan de wet moet worden aangepast. De Croo, die niet deelneemt aan het communautair overleg, vindt dat een akkoord dat enkel is gebaseerd op twaalf 'vage' principes gebouwd is op drijfzand.

De Croo riep de onderhandelaars daarom op hun tijd te nemen. Ondanks de complexiteit van de financieringswet is het volgens de Open VLD-voorzitter mogelijk om op een paar weken te bekijken hoe de verschillende overheden in België zullen gefinancierd worden.

Onze partners