De Block werkt aan snelle oplossing voor opvangprobleem

01/02/12 om 20:40 - Bijgewerkt om 20:40

Staatssecretaris Maggie De Block zoekt naar extra opvangplaatsen om iedereen de volgende koude dagen een warm bed te geven. Tijdens het debat in de Kamer wees ze er wel op dat zij geen schuld heeft aan het uitblijven van reeds eerder gevraagde structurele initiatieven.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block tracht 800 bijkomende plaatsen te regelen om er de volgende dagen asielzoekers en daklozen in te kunnen onderbrengen. Daarnaast zorgen het Rode Kruis en Defensie elk nog eens voor respectievelijk 148 en 177 extra plaatsen.

De diensten van de staatssecretaris hebben hun oog laten vallen op drie grote gebouwen in Brussel. Die zouden samen goed zijn voor ongeveer 800 extra plaatsen. Absolute zekerheid over de plaatsen is er echter nog niet. Daarnaast staan ook de stations in de hoofdstad open en hebben Defensie en het Rode Kruis nog extra plaatsen gecreëerd. Volgens De Block deed ook tal van organisaties een duit in het zakje en betuigen veel burgers hun steun.

"Ik doe er alles aan om op korte termijn een oplossing te vinden voor het opvangprobleem (...) Ik aanvaard niet dat mensen in vriestemperaturen moeten buiten slapen. Dat is onze maatschappij onwaardig", verklaarde ze in het halfrond van de Kamer.

De Block benadrukte ook dat ze geen onderscheid wil maken tussen asielzoekers, vluchtelingen, daklozen, illegalen of legalen, Belgen of vreemdelingen. "In deze omstandigheden moet elke mens in nood een onderdak worden aangeboden", klonk het.

Structurele initiatievenNaast de acute maatregelen zijn echter ook structurele initiatieven nodig, benadrukte ze. Die zijn nodig om het scheef gegroeide beleid van de voorbije jaren - volgens De Block een collectieve verantwoordelijkheid - weer recht te trekken. "En dat kan niet in zeven weken", voegde de liberale politica eraan toe.

Het is bekend welke maatregelen er moeten worden genomen. Die staan opgesomd in het regeerakkoord en de beleidsnota van De Block, zei de staatssecretaris. Ze overliep er tijdens het Kamerdebat alvast een paar: het verkorten van de asielprocedure, een betere coördinatie tussen de verschillende diensten, het tegengaan van de misbruiken, het aanpakken van meervoudige asielaanvragen, een efficiëntere terugkeer en het beter op elkaar afstemmen van vrijwillige en gedwongen terugkeer. De Block had het over "gigantische hervormingen". (Belga/INM)

Lees meer over:

Onze partners