De Block kondigt maatregelen aan tegen illegalen

17/02/12 om 17:29 - Bijgewerkt om 17:29

(Belga) Wie fraude heeft gepleegd om een verblijf in België te krijgen en nadien wordt verwijderd, kan vanaf binnenkort een inreisverbod van meer dan vijf jaar lang krijgen. Die nieuwe bepaling in de Vreemdelingenwet is vrijdag in het Staatsblad verschenen, meldt bevoegd staatssecretaris Maggie De Block, net als een verduidelijking van de regeling voor niet-begeleide minderjarigen. Beide bepalingen, die een EU-richtlijn omzetten, treden op 27 februari in voege.

Een inreisverbod houdt in dat een vreemdeling voor bepaalde tijd geen toegang meer krijgt tot het Belgisch grondgebied. Het kan samengaan met een beslissing tot verwijdering. Vreemdelingen die bijvoorbeeld onwettige middelen hebben gebruikt om verblijf in ons land te krijgen of personen die verwijderd worden omdat zij een bedreiging betekenen voor de openbare orde of nationale veiligheid, kunnen een inreisverbod van meer dan vijf jaar oplopen. Het inreisverbod kan opgeschort worden om humanitaire redenen zoals professionele of studieredenen. De aangepaste vreemdelingenwet verduidelijkt ook de regeling voor niet-begeleide minderjarigen. De wijzigingen voorzien onder andere dat de overheid zich ervan moet vergewissen dat de minderjarige die ze wil verwijderen, opgevangen zal worden en dat iemand haar of hem zeker ten laste zal nemen in het land van herkomst of in het land waar zij of hij verblijf krijgt. Er mag geen gevaar zijn op mensensmokkel of mensenhandel, de opvangstructuur moet aangepast zijn en het moet in het hoger belang van het kind zijn dat de minderjarige in het herkomst- of verblijfland opgevangen wordt. "Niet-begeleide minderjarigen zijn een zeer kwetsbare groep en hun welzijn, hun belang is één van onze grootste prioriteiten", zegt De Block. "Precies daarom moeten we er alles aan doen om de best mogelijke oplossing te zoeken voor die jongeren. Die oplossing kan een nieuw leven in onze maatschappij inhouden maar kan ook een nieuw begin binnen een warme thuis in het herkomstland betekenen". (JDH)

Onze partners